Vorst en droogte erkend als landbouwramp Boerenbond tevreden

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Boerenbond reageert tevreden op de erkenning als landbouwramp van de uitzonderlijke nachtvorst en voorjaarsdroogte op het ganse grondgebied door de Vlaamse regering. Op die manier zullen de land- en tuinbouwers zoals bijvoorbeeld in het Hageland die hun geleden schade kunnen aantonen en aan de voorwaarden en de criteria die van toepassing zijn bij een landbouwramp voldoen, vergoed worden.

In april 2017 werden diverse teelten zwaar getroffen door de vorst. Door de erkenning van de Vlaamse regering komen de bedrijven met fruitteelt, sierteelt, noten, boomkwekerij en wijnbouw in aanmerking voor compensatie van een deel van de opgelopen schade.

Het voorjaar 2017 was uitzonderlijk droog wat op heel veel land- en tuinbouwbedrijven voor verliezen in teeltopbrengst zorgde. De Vlaamse regering erkent de schade door droogte aan volgende teelten: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij.

Nu de vorst en de droogte 2017 als landbouwramp erkend zijn, is het wachten op de publicatie van de Besluiten van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad. Vanaf de datum van publicatie geldt een periode van drie maanden (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) waarbinnen de dossiers voor aanvraag van een schadevergoeding, moeten ingediend worden bij de provinciale buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

 “De erkenning tot landbouwramp van de droogte en de vorst is een signaal van de Vlaamse regering dat ze erkent dat de land- en tuinbouwsector een economische sector is die de productie-omstandigheden niet volledig onder controle kan hebben”, reageert Sonja De Becker. “Ik dank de Vlaamse regering – en in het bijzonder Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, voor die erkenning die de getroffen bedrijven zeker helpt om de geleden schade op te vangen”, aldus de voorzitter van Boerenbond.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer