Vlaamse cleantechbedrijven makkelijker naar China

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Een nieuw project van de provincie Vlaams-Brabant maakt het voor Vlaamse cleantechbedrijven gemakkelijker om het economisch potentieel van de Chinese markt te ontdekken.

Een eerste actie vond plaats begin februari. Tijdens een sectorevent deelden bedrijven die al actief zijn in China hun ervaringen met geïnteresseerde bedrijven. De geïnteresseerde bedrijven konden er bij een expertenpanel ook hun activiteiten aftoetsen aan de Chinese markt. Het nieuwe interprovinciaal internationaliseringsproject ‘China Cleantech’ (I²PCC) bouwt verder op de reeds bestaande partnerschappen, zodat er voor Vlaamse cleantechbedrijven een interessant netwerk ontstaat.

Waarom cleantechbedrijven?

Veel Vlaamse cleantechbedrijven (clean technology, een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing) zijn jonge, kleine, maar wel zeer innovatieve bedrijven. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen ze hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

Waarom China?

De laatste 30 jaar kent China een grote mate van verstedelijking, zodat er snel geschakeld moet worden om kwaliteitsvolle levensomstandigheden te creëren voor de bevolking. Er wordt zwaar geïnvesteerd in onder meer afvalverwerking, drinkwatervoorziening, waterzuivering, energie- en warmteproductie. Stuk voor stuk domeinen waarin onze Vlaamse expertise een verschil kan betekenen.

De Made in China 2025-strategie van de Chinese overheid maakt bovendien een prioriteit van de transitie naar een groenere en meer energie-efficiënte economie. Hét moment dus voor buitenlandse bedrijven om in partnerschap met lokale Chinese actoren grootse projecten op te zetten.

Voor veel kmo’s is China echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein. Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant, bevoegd voor o.a. internationalisering: “Sinds 2011 is Vlaams-Brabant verzusterd met de innovatieve Chinese miljoenenstad Chengdu (provincie Sichuan). Dit partnerschap biedt een bevoorrechte toegang tot China en leidt tot uitwisseling en samenwerking. De provincie werkt samen met smart city Chengdu op vijf thema’s: buitenlandse investeringen, de vijf clusters van Smart Hub Vlaams-Brabant (health, logistics, food, cleantech & creativity), people-to-people uitwisseling, erfgoed en partnerschappen met lokale besturen.”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters