Vlaams-Brabantse KMO’s worden kleiner maar rendabeler

Kirsten Bosmans
3 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Het gaat goed met de Vlaams-Brabantse KMO’s. Ze worden weliswaar kleiner, maar ook rendabeler. Dat blijkt uit het KMO-Rapport 2019 van UNIZO, UCM en Graydon. Het KMO-rapport bestaat sinds 2008 en heeft tot doel een alomvattend beeld te schetsen van de financiële gezondheid van de Belgische KMO’s (< 50 werknemers). Dit KMO-rapport bevat resultaten tot en met 2018.

Meer dan 110.000 KMO’s in Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse KMO’s zijn vooral eenmanszaken (52%), BVBA’s (26%) en NV’s (6%). Ze zijn vooral actief in de dienstensector (38.4%), een opvallend hoog percentage in vergelijking met de andere Vlaamse provincies. Op de tweede en derde plaats volgen de bouwsector (10.9%) en industrie (7.8%).

Op basis van omzet zijn onze KMO’s merkelijk kleiner dan in de andere provincies. Toch leveren ze uitstekende prestaties. Slechts 10% van de Vlaams-Brabantse KMO’s bevindt zich in de financiële gevarenzone, in 2009 was dit nog 16.7%. We volgen daarmee de Vlaamse evolutie en laten enkel de provincie Antwerpen achter ons.

Kleiner maar rendabeler!

De Vlaams-Brabantse KMO’s hebben de op één na hoogste rentabiliteit in Vlaanderen. In 2018 leverde elke 100 euro eigen vermogen 9,67 euro winst op, na aftrek van belastingen (tov 9,21 voor Vlaanderen). We zetten hiermee en flinke stap vooruit in vergelijking met 2017, het minst rendabele van de afgelopen jaren. In Vlaams-Brabant zijn de meest rendabele sectoren de vrije beroepen (13.8%), de dienstensector (11.2%) en de bouwsector (9.7%). Het minst rendabel zijn de groothandel (7%) en automobielsector (6%).

De Vlaams-Brabantse ondernemingen zien ook in 2018 hun productiviteit stijgen tot 173.15% (tov 175.76% voor Vlaanderen). Voor elke euro aan personeelskosten wordt met andere woorden 1,73 euro aan bruto toegevoegde waarde gecreëerd. De hoogste productiviteit werd gemeten in de dienstensector (188%) en industrie (170%). Het minst productief zijn de automobielsector (154%) en horeca (141%).

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans