Vlaams-Brabanders blijven minst thuis door ziekte

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Van alle Belgen bleven Vlaams-Brabanders in 2018 het minst thuis van het werk door ziekte. Gemiddeld zat de Vlaams-Brabander het afgelopen jaar 10,88 dagen ziek thuis; het nationale gemiddelde ligt op 12,6 dagen. Bijna twee op de drie (63,3%) Vlaams-Brabantse werknemers was in 2018 wel minstens een dag afwezig van het werk wegens ziekte. Het kort ziekteverzuim steeg lichtjes in Vlaams-Brabant, het lang ziekteverzuim nam af. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

Vlaams-Brabantse werknemers minst afwezig op werk door ziekte

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers is de afgelopen 10 jaar onophoudelijk blijven toenemen (+34%). De provincie Vlaams-Brabant tekent de laagste ziekteverzuimcijfers in België op. Het totale verzuimpercentage in Vlaams-Brabant lag in 2018 op 4,88% en blijkt sinds 2015 stabiel te blijven. In 2008 was dit wel nog 3,82%.

Ter vergelijking: het nationale gemiddelde lag in 2018 op 5,81%, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 4,15% in 2008 (+40%). Dit totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleven Vlaams-Brabanders in 2018 dus gemiddeld 4,88 dagen thuis wegens ziekte. In absolute cijfers betekent dit dat Vlaams-Brabantse werknemers in 2018 gemiddeld 10,88 dagen afwezig waren door ziekte (het nationale gemiddelde is 12,6 dagen).

Kort verzuim gestegen, lang verzuim gedaald

Het kort verzuimpercentage in Vlaams-Brabant (afwezigheid van minder dan een maand) steeg het afgelopen jaar lichtjes, van 2,46% naar 2,56%. Het langdurig ziekteverzuim (afwezigheid door ziekte tussen een maand en een jaar) daalde dan weer in Vlaams-Brabant (van 2,41% in 2017 naar 2,32% in 2018), in tegenstelling tot het nationale cijfer, dat al jaren onophoudelijk blijft groeien. Vorig jaar lag het langdurig ziekteverzuim in België op 3,03%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van maar liefst 75,1%.

Gemiddelde directe ziektekost stijgt, organisaties moeten (meer) inzetten op preventie

“De stijgende verzuimcijfers wegen op de economie”, zegt Peter Beeusaert, Senior Consultant bij SD Worx. “Voor bv. een organisatie met 100 werknemers is de gemiddelde kost 100.000 euro per jaar, nog zonder de vervangingskosten of andere indirecte kosten. Organisaties proberen daarom steeds meer op preventie in te zetten door o.a. opleidingen voor leidinggevenden te organiseren, een gezonde levensstijl te promoten bij medewerkers, enzovoort. Naast een lijst aan maatregelen zoeken ze een geïntegreerde aanpak en daarom zijn ze op zoek naar extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken. Om gerichter preventief te werken en vroeger in te grijpen – liefst nog vóór iemand uitvalt door ziekte – biedt People Analytics heel wat nieuwe mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en triggers van verzuim, ten voordele van organisaties en medewerkers.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans