Verschillende schoolomgevingen veiliger gemaakt voor start schooljaar

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Maandag schiet het nieuwe schooljaar uit de startblokken. De Leuvense scholen verwelkomen dan weer duizenden leerlingen, die vaak te voet of met de fiets naar school gaan. “Aan een aantal schoolpoorten hebben onze diensten de voorbije weken hard gewerkt, om de directe omgeving en van de school veiliger te maken”, zeggen schepenen Mohamed Ridouani en Dirk Robbeets.

Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling van een Leuvense basisschool, en de route er naartoe, is een prioriteit voor het stadsbestuur. Daarom heeft de stad samen met scholen, ouders en leerlingen het ‘Plan Veilig naar school’ uitgewerkt, waarin de verschillende knelpunten opgelijst staan. Die knelpunten worden systematisch aangepakt. Verschillende maatregelen zijn ondertussen al uitgevoerd en er staan er nog op de planning. Specifiek voor ‘Plan Veilig naar School’ is er jaarlijks 500.000 euro in de begroting voorzien.

Een van de grote uitdagingen in de steden is de leefbaarheid en de bereikbaarheid blijvend garanderen. “En daarvoor is de fiets een ideaal vervoersmiddel, op maat van de stad”, zegt schepen Mohamed Ridouani. “Daarom willen we meer mensen op de fiets krijgen, door het veiliger, gezonder en comfortabeler te maken. Ook en vooral voor de duizenden kinderen die zich elke dag naar school begeven, vaak te voet of met de fiets. En als het voor hen veilig is, is het veilig voor iedereen.”

Schoolomgevingen

Met het ‘Plan Veilig naar School’ heeft de stad alle mogelijke verbeteringen aan en rond de schoolpoorten in kaart gebracht, samen met ouders, leerlingen, directies en leerkrachten. “Die zijn we nu systematisch aan het aanpakken”, zegt schepen Dirk Robbeets. Aan de Sint-Lambertusschool in Heverlee werd het kruispunt van de Jules Vandenbemptlaan en de Waversebaan opnieuw ingericht, met nieuwe wegmarkeringen en opgefriste fietspaden waardoor de fietsoversteek met de Vandenbemptlaan minder lang is. “Er komen ook nog fietssuggestiestroken in de Waversebaan en extra fietsstallingen”, zegt Robbeets.

Aan de Krullevaar’t in Wilsele-Putkapel werd in overleg met de buurt een proefopstelling getest. “Het probleem daar waren auto’s die op de stoep parkeerden in de Oudstrijderslaan. Om dat te verhelpen hebben we getest of een stoepuitbouw de oplossing is. Maar in overleg met de buurtbewoners hebben we gekozen voor een verhoogd voetpad, zodat je er niet met de auto op kan”, zegt Ridouani. In de Oudstrijderslaan worden ook nog fietssuggestiestroken aangebracht.

In Wilsele-Dorp heeft basisschool Bleydenberg een nieuw gebouw gezet, waardoor ook de ingang van de school verhuisd is. “Daarom hebben we de oude stoepuitbouw in de Albert Woutersstraat afgebroken en een nieuwe aangelegd voor de nieuwe ingang. Van die gelegenheid hebben we ook gebruik gemaakt om de straat opnieuw te asfalteren”, zegt Robbeets.

Vorig schooljaar zijn de Grasmus (Leuven-centrum) en De Mozaiëk (Kessel-Lo) van start gegaan met een schoolstraat. Bij de start en het einde van de schooluren wordt autoverkeer geweerd uit de straat van de school. Ook Paridaens, in de Janseniusstraat, past al enkele jaren het principe van de schoolstraat toe, met veel succes.

Aan de Regenboog, in de Ontvoogdingstraat in Kessel-Lo werd de parking voor bussen heringericht, zodat ze ook als Kiss & Ride-zone gebruikt kan worden.

Aan alle lagere scholen komt een herkenbaar logo op de straat, zodat het voor weggebruikers meteen duidelijk wordt dat ze een schoolomgeving naderen.

Schoolroutes

Niet alleen in de directe schoolomgevingen wordt hard aan verkeersveiligheid gewerkt. Ook op veelgebruikte fietsroutes voert de stad maatregelen uit. “De grootste ingreep is natuurlijk het circulatieplan in de binnenstad, dat autoverkeer op lussen brengt en meer ruimte schept voor fietsers en voetgangers om zich veilig en in gezonde lucht te verplaatsen”, zegt Ridouani. “Een jaar na de invoering waren er al 32 procent meer fietsers.”

Een van de drukste fietsassen in Leuven-centrum, de Blijde Inkomststraat, kreeg een nieuw fietspad van twee meter breed. “Dagelijks rijden er bijna 3.000 fietsers, waaronder veel scholieren die naar school gaan in de binnenstad”, zegt Robbeets. In verschillende andere straten, ook in de deelgemeenten, werden fietssuggestiestroken aangebracht op plaatsen waar de rijbaan te smal is voor een fietspad. Een fietssuggestiestrook verhoogt de veiligheid voor fietsers, omdat autobestuurders automatisch hun snelheid aanpassen door de optische versmalling van de rijbaan en de mogelijke aanwezigheid van fietsers. In verschillende straten zijn ook fietslogo’s op het wegdek aangebracht, om chauffeurs erop te wijzen dat er fietsverkeer is.

Daarnaast zijn er verschillende fietsstraten ingericht waar veel scholen in de buurt liggen. In zo’n straten hebben fietsers voorrang en zijn auto’s te gast, zoals in de Schapenstraat, de Parijsstraat en de Ridderstraat. “En de fietsstraat in de Martelarenlaan, langs het nieuwe park Belle-Vue, is ook bijna klaar”, zegt Ridouani. “De fietsstraat sluit aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg die er binnenkort aangelegd wordt en loopt verder door tot aan de Adjudant Harboortstraat. Die tunnel zal het voor fietsers veiliger maken, omdat ze de Tiensesteenweg niet meer moeten oversteken.”

De rustige en groene omgeving rond Abdij van Park is een goed alternatief voor de Geldenaaksebaan om naar het bedrijventerrein en het Sint-Albertuscollege in Haasrode te fietsen. “De Duivelsweg en de Abdijstraat, twee van die zachte wegen in de omgeving van de abdij, hebben we heraangelegd om het veiliger en aangenamer te maken voor fietsers”, zegt Robbeets.

In Wijgmaal en Wilsele zijn het Lijnlopers- en het Vuntpad veelgebruikte fietsroutes. “De werken om die fietspaden met elkaar te verbinden, via een akker, starten binnenkort”, zegt Ridouani. “Dan moet je niet langer via de Aarschotsesteenweg. Ook aan Ymeria zijn we werk aan het maken van een extra fietsverbinding, in de vorm van een brug over de Dijle, als alternatief voor de Weggevoerdenstraat.”

Zone dertig in alle deelgemeenten

Wat de verkeersveiligheid structureel kan verbeteren, is een zone dertig in alle woonwijken, niet alleen vlakbij een school. “In de binnenstad en een deel van Kessel-Lo is dat al het geval, maar we willen dat ook in de deelgemeenten invoeren”, besluiten Ridouani en Robbeets. “Het risico op een ongeval is twee keer zo groot bij 50 km per uur dan bij 30 km per uur. Bovendien zijn er minder lawaaihinder en schadelijke uitlaatgassen bij een zone dertig. Ook een verbod op vrachtverkeer in de woonwijken willen we invoeren, in overleg met de sector.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans