Verkeerslichten aan kruispunt Rijksweg-Groenstraat in Nieuwrode

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vandaag zijn de werken gestart aan het kruispunt van de Rijksweg met de Groenstraat en de Terheidse Hoek in Nieuwrode. Er komen onder andere verkeerslichten om de veiligheid te verhogen. De geplande omleiding wordt op vraag van het gemeentebestuur van Holsbeek wel aangepast.

“De omleiding voor de herinrichting van het kruispunt was al door de aannemer aangevraagd, en door het Agentschap Wegen en Verkeer aangekondigd op haar website”, vertelt burgemeester Hans Eyssen. “Maar op onze vraag is ze in laatste instantie toch aangepast. De oorspronkelijke omleiding leidde immers al het verkeer door de Terheideveldweg, een échte veldweg en absoluut niet geschikt voor verkeer. Ook voor de fietsers werden kilometerslange omleidingen voorzien. Voor ons was dit niet aanvaardbaar.”

Op vraag van de gemeente is nu een afgebakende doorgang voor fietsers voorzien over het kruispunt. Zij zullen wel zeer voorzichtig moeten zijn en bij het oversteken zo nodig stoppen en afstappen. De omleiding richting Groenstraat wordt voorzien langs het Dorp en de Rodestraat. De omleiding richting Terheidse Hoek loopt via de Streekweg (Houwaart). Nog op vraag van de gemeente wordt de snelheid op het kruispunt voor de periode van de werken beperkt tot 30 km/u. Dat is van groot belang voor de veiligheid van de arbeiders én van de overstekende fietsers en voetgangers.

“Wij zijn uiteraard heel blij dat het kruispunt beveiligd wordt met verkeerslichten. Al sinds 2001 zijn we vragende partij voor het plaatsen van verkeerslichten en flitspalen op dit kruispunt. In het verleden vielen er verschillende dodelijke slachtoffers en zwaargewonden bij verkeersongevallen. Ook de fietspaden op het kruispunt worden aangepast. De zebrapaden die er vroeger al waren, worden op vraag van de gemeente behouden voor de voetgangers. Er komen ook aparte afslagstroken voor het verkeer dat rechts afslaat richting Groenstraat of Terheidse Hoek”, besluit Eyssen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans