Verkeershinder door zinkgat

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Donderdagmorgen omstreeks 9 uur ontstond een zinkgat midden in de Tiensestraat even voorbij het kruispunt met de Vesaliusstraat en de Maria-Theresiastraat. Het ging om een gat van meer dan één meter doorsnee en een diepte van een drietal meter. Hierdoor was doorgaand verkeer niet meer mogelijk. De technische dienst kwam ter plaatse om een veiligheidsperimeter rond het gat af te bakenen met nadarhekkens en het verkeer werd omgeleid.

Tijdelijke signalisatie stuurt de automobilisten naar een alternatief traject. Aan de ene kant kan men via de Vesaliusstraat tot aan de Dekenstraat en zo richting ring. Aan de andere kant kan men via de Maria-Theresiastraat tot aan de ring. Daarvoor werd in een deel van de Maria-Theresiastraat (tussen Tiensestraat en Blijde Inkomststraat) en de Vesaliusstraat (tussen Tiensestraat en dekenstraat) tweerichtingsverkeer ingesteld. In de Tiensestraat tussen het kruispunt Maria-Theresiastraat-Vesaliusstraat en de Burgemeesterstraat is eveneens tweerichtingsverkeer ingesteld om de handelszaken en garages die daar gelegen zijn bereikbaar te houden.

Ook fietsers moeten rekening houden met hinder door het zinkgat. Ter hoogte van het kruispunt met de Vesaliusstraat en de Maria-Theresiastraat moeten zij afstappen en te voet over het voetpad verder.

Een gespecialiseerde firma werd aangezocht om zo snel mogelijk de oorzaak van het zinkgat op te sporen en de nodige herstellingswerken uit te voeren. In eerste instantie werd gedacht dat de herstellingen maximaal vier werkdagen in beslag zouden nemen. Na onderzoek bleek de schade aan het oude rioleringsstelsel echter groter zijn dan eerst gedacht. Er wordt nu vanuit gegaan dat de herstellingswerken zo’n twee weken zullen duren. Tot zolang blijft doorgaand verkeer in de Tiensestraat onmogelijk en zullen de alternatieve routes moeten gevolgd worden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans