Verkeershinder door asfalteringswerken en afsluiting van twee rotondes

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Door asfalteringswerken is de doorgang van Leuven naar Bierbeek en omgekeerd via de Parkstraat en de Dassenstraat onmogelijk door de werken aan het rondpunt ter hoogte van bloemen Vannerum. Ook het kruispunt Bierbeekstraat-Haasroodsestraat-Wijnbergstraat is volledig afgesloten voor alle verkeer.

De kruispunten van enerzijds de Parkstraat-Dassenstraat-Geldenaaksestraat en de Bierbeekstraat-Haasroodsestraat-Wijnbergstraat , bestaande uit betonstraatstenen, asfalt en betonnen oprijelementen, worden vanaf 4 maart opgebroken en vervangen door een asfaltverharding.

De opbraak zelf zal per kruispunt een drietal dagen in beslag nemen. De werken worden overlappend na elkaar uitgevoerd. Er wordt gestart met het kruispunt Bierbeekstraat-Haasroodsestraat-Wijnbergstraat.

Beide kruispunten worden volledig afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Voor het doorgaand verkeer zijn er volgende omleidingen voorzien:

Kruispunt Bierbeekstraat-Haasroodsestraat-Wijnbergstraat: via de Expresweg -> Geldenaaksebaan -> Blandenstraat en omgekeerd
Kruispunt Parkstraat -Dassenstraat-Geldenaaksestraat via Parkstraat -> Expresweg -> Tiensesteenweg -> Korbeeklosestraat en omgekeerd.
Voor de bewoners op de werfzone zelf wordt gevraagd om tijdens de werken hun voertuig buiten de werfzone te plaatsen. De woningen zullen die dagen totaal niet bereikbaar zijn met de auto.

Indien u in deze periode toch aan de woning dient te zijn voor eventuele leveringen, werken en of mazoutleveringen gelieve dit zo snel mogelijk te melden aan de dienst infrastructuur op het nummer 016 38 88 60, zodat hier door de aannemer rekening mee kan gehouden worden.

De bussen van De Lijn, in het bijzonder de lijnnummers 5 en 6, zullen deels afgeschaft of omgeleid worden zoals aangeduid op onderstaande plannetjes.

Niet bediende bushaltes
Lijn 5 richting Vaalbeek
Blanden: Bierbeekstraat, Korenbloemlaan, Lijstersstraat, Brainestraat
Vaalbeek: Gemeentehuis

Lijn 5 richting Wakkerzeel
Vaalbeek: Gemeentehuis
Blanden: Brainestraat, Lijstersstraat

Lijn 6
Industriezone en dorpskern Haasrode

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters