Vergunning vanaf nu online aanvragen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Voortaan hoef je voor het krijgen van een vergunning om een container of stelling op de openbare weg te plaatsen of enkele parkeerplaatsen voor te behouden voor een verhuiswagen, niet meer langs te gaan op het politiecommissariaat. Vanaf 1 februari kan dat allemaal eenvoudig online worden afgehandeld. Ook voor nutswerken hoeft dat niet meer vanaf 1 maart. Vorig jaar boden nog 10.782 personen zich persoonlijk aan bij de dienst vergunningen in het Politiehuis.

10.782 vergunningen werden in 2017 door de medewerkers van de cel vergunningen van de politiezone Leuven afgeleverd. Telkens moest de aanvrager of zijn vertegenwoordiger daarvoor persoonlijk langskomen op de Philipssite. Met dikwijls een lange wachtrij tot gevolg. In het overgrote deel van de gevallen (9.921) hadden de aanvragen betrekking op het vrijhouden van een deel van de openbare weg of enkele parkeerplaatsen voor het plaatsen van containers, bouwmaterialen, kranen of andere werktuigen, een verhuiswagen,.. voor particulieren of vaklui zoals dakwerkers en metsers. In 861 gevallen werd de aanvraag gedaan door nutsmaatschappijen, meestal voor werken die een grotere invloed hadden op het verkeer.

Vanaf 1 februari worden bijna alle verplaatsingen overbodig. De meeste aanvragers, bijvoorbeeld dakwerkers en vertegenwoordigers van nutsmaatschappijen, moesten verschillende keren per maand langskomen voor de administratieve afhandeling die gepaard ging met het aanvragen van een vergunning. Nu kunnen ze dit doen van thuis uit of van achter hun bureau. Ze hoeven enkel naar de website van politie Leuven te surfen en daar op de homepagina op de rubriek ‘vergunning aanvragen’ te klikken.  Een gebruiksvriendelijk programma (Spotbooking) gidst de aanvrager vervolgens door een invulformulier. Op een omgevingsplannetje kan de aanvrager zelf inkleuren hoeveel ruimte hij nodig heeft en kunnen ook bijlagen worden toegevoegd. De aanvrager vermeldt of hij zelf verkeersborden zal plaatsen voor het aanduiden van een parkeerverbod of dat hij wenst dat dit door de stad gebeurt. Hij krijgt ook te zien wat dit allemaal zal kosten. De aanvraag moet minstens 7 of 14 dagen op voorhand gebeuren afhankelijk of het gaat om een inname van de openbare weg zonder of met verkeershinder.

Eenmaal alles netjes ingevuld, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de cel vergunningen. Daar gebeurt een laatste controle vooraleer de aanvraag goed te keuren en dit te melden aan de aanvrager. Tegelijkertijd met de goedkeuring wordt een voorstel tot betaling doorgestuurd. Na de online betaling ontvangt de aanvrager de vergunning in de mailbox.

De digitalisering is uiteraard voor de burger een hele stap vooruit. Maar ook voor de politie zelf is dit een hele vooruitgang.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans