Vanaf 4 juni verkeershinder tussen Naamsepoort en Leuvense ring

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De pas vernieuwde bushalte [2017], net voorbij het kruispunt van de Naamsepoort aan de buitenring van Leuven, wordt opnieuw aangepast, zodat rolstoelgebruikers en andere mensen met een beperking drempelloos de bus kunnen nemen.

De bushalte werd in 2017 enkel verlengd omwille van een capaciteitsprobleem voor de Lijnbussen en daardoor wijzigde er niets aan het reeds smalle perron. Nu komt er verandering aan deze situatie en wordt de bushaven structureel aangepakt.

Voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de bushalte voor oa rolstoelgebruikers worden er 2 parkeerplaatsen geschrapt en anders ingericht. In de praktijk blijven er dan nog 7 plaatsen over.  Het eigenlijke busperron wordt verbreed en komt op gelijke hoogte met het voetpad en het fietspad te liggen.

Om veiligheidsredenen wordt de bushalte tijdens de werken ingenomen als werfzone en voorziet De Lijn een tijdelijke halte hogerop richting Leuven station tussen de Broekstraat en de Leo Dartelaan.
Ter hoogte van de werfzone wordt de rechterrijstrook van de ring ingenomen en kan er gedurende één maand maar langs 1 rijstrook gereden worden. Fietsers kunnen tijdens de werken veilig omrijden via de ventweg. Tijdens de werken geldt ook een  parkeerverbod aan de bestaande ventweg achter de bushalte tussen 4 juni en 6 juli 2018.

Voor recente informatie over dit project en andere werkzaamheden kan je terecht op de AWV-website: www.wegenenverkeer.be/leuven.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans