Vanaf 2021 school voor eerste en tweede middelbaar in Veltem

Ann Peeters
11 maanden geleden
door Ann Peeters

Drie jaar geleden richtte stad Leuven een taskforce op, met vertegenwoordigers van alle onderwijsnetten, die de uitbreidingsmogelijkheden van het secundair onderwijs onderzocht. Afgelopen voorjaar schoven ze het klooster in Veltem naar voor als vestiging voor een nieuwe middenschool. Dit project is deze maand goedgekeurd door de Minister van Onderwijs.

“De Taskforce Capaciteit Leuven heeft na lange besprekingen afgelopen voorjaar de locatie Klooster Veltem ingediend als voorstel tot vestiging van een middenschool (1ste en 2de jaar middelbaar) vanuit Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven.
De minister van Onderwijs keurde begin april dit project goed en bedeelt het met subsidies”, zegt Herents burgemeester Astrid Pollers (N-VA).

Met de subsidie van meer dan 3 miljoen euro zal het klooster van de zusters Annonciaden aan het Dorpsplein verbouwd en aangepast worden tot een schoolgebouw. De negen zusters verhuizen naar een nieuwbouw, meer bepaald naar assistentiewoningen op dezelfde site.

“De gemeente is hier niet de initiatiefnemer, maar is wel betrokken bij het toekennen van de omgevingsvergunning. Er werd echter nog geen verbouwingsaanvraag ingediend, maar er was wel al overleg met het bestuur over het project (mobiliteit, bouwmogelijkheden, ontsluiting, parkeerverordening…). De aandacht van het bestuur gaat zowel naar de komst van een middenschool, als de inplanting ervan in de dorpskern van Veltem en wat dit betekent voor het Dorpsplein”, besluit burgemeester Pollers.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters