Van 4 maart tot 8 april werken aan Tiensepoort en Tiensevest

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Bij de start van de Krokusvakantie – vanaf 4 tot en met 11 maart- wordt de opstelcapaciteit voor de fietsers op het kruispunt aan de Tiensepoort vergroot. Vandaag is er op de drukste momenten, door het vele fietsverkeer, onvoldoende plaats voor wachtende fietsers.

Na deze werken – vanaf 11 maart – is het de beurt aan het dubbelrichtingsfietspad langs de buitenkant van de Leuvense Ring (R23) tussen de Tiensepoort en het Provinciehuis. Dat dubbelrichtingsfietspad wordt nu 3 meter breed en is zo beter aangepast aan het gebruik. Ook de lokale bushaven wordt verlengd, zodat er twee bussen achter elkaar kunnen stoppen. Beide ingrepen zorgen nadien voor een groter comfort voor de zachte weggebruiker en het openbaar vervoer.

De aannemer heeft op deze drukke wegen ruimte nodig om in het belang van iedereen veilig te kunnen werken. Fietsers en voetgangers worden vriendelijk verzocht om de aangeduide omleidingen te volgen. Het agentschap Wegen en Verkeer verwacht vertragingen op de assen van het kruispunt Tiensepoort.

Beide werken brengen aanzienlijke hinder mee

Agentschap Wegen en Verkeer en haar aannemer hebben, in samenspraak met de stad Leuven, een planning in fasen uitgewerkt. Automobilisten zullen nog alle kanten uit kunnen, maar het verkeer op alle assen van het kruispunt Tiensepoort zal vertraagd verlopen. Op de Tiensesteenweg zal de wachtrij enigszins “uitgedund” zijn doordat de stad Leuven (voor de aanleg van een fietstunnel) aan het kruispunt met de Martelarenlaan de rijweg al versmald heeft.

Omleidingen voor fietsers en voetgangers

Tiensepoort: werken van 4 maart tem 11 maart
Van op de Tiensesteenweg wordt een 50m het rechter rijvak ingenomen en afgezet met veiligheidsstootbanden om fietsers te scheiden van het verkeer. Fietsers kunnen nog steeds vanuit de Tiensesteenweg alle overkanten van het kruispunt Tiensepoort bereiken. Wie richting station fietst kan nog even het bestaande dubbelrichtingsfietspad gebruiken voor de werken aan de Tiensevest van start gaan.
Tiensevest: werken van 11 maart tem 8 april
Fietsers worden via de bypass van de Tiensevest omgeleid. Richting station Leuven wordt op de ring (R23) buiten de spitsuren om het rechter rijvak ter hoogte van de werfzone ingenomen.
De bushalte wordt tijdelijk verplaatst naar het Provincieplein. Omwonenden van de Tiensevest krijgen in de loop van februari nog een bewonersbrief in de bus.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters