Vakbondsacties bij AB Inbev opgeheven

Vakbondsleden hadden vrijdagochtend de poorten van de filialen van AB Inbev in Leuven, Hoegaarden en Jupille geblokkeerd, maar de blokkage werd nog diezelfde namiddag opgeheven. Aan de basis lag het afspringen van CAO-onderhandelingen tussen directie en bonden.

Als gevolg van de acties aan de poorten van de drie brouwerijen konden de trucks niet meer in of uit de sites. De bonden wilden meer garanties voor de werkgelegenheid bij de mondiale bierbrouwer AB Inbev. Daarbuiten vroegen ze nog 1,1 procent loonsverhoging. Nadat de vakbonden en de directie samen vergaderden, verwachten de vakbonden tegen zondagavond een duidelijk signaal over de werkzekerheid.  Indien er volgens hen geen afdoende oplossing komt dan zullen de acties aan de fabriekspoorten andermaal heropgestart worden.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer