Vaartkomcomité en Burgemeestercomité willen rondetafelgesprek over studentenhuisvesting

Het Vaartcomité en het Burgemeestercomité hebben een manifest verspreid met daarin hun visie over de plannen van het Leuvense stadsbestuur om studentencomplexen te voorzien doorheen heel te stad.  “We roepen op tot deelname aan een rondetafelgesprek dat wij zullen gaan organiseren in de nabije toekomst.  Wij hopen hiermee te bereiken dat alle betrokkenen (studenten, inwoners, handelaars, bouwpromotoren en stadsbestuur) op onze vraag zullen ingaan om samen met experten op zoek te gaan naar alternatieven die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Om ons manifest te ondersteunen, roepen wij iedereen, zowel andere buurtcomités als individuele burgers, op om onze petitie te ondertekenen op http://www.petities24.com/leuven_in_evenwicht“, klinkt het.
 
 
 


 

“Met dit manifest wensen wij een aantal pijnpunten in het beleid aan te kaarten. We willen ook heel uitdrukkelijk stellen, niet gekant te zijn tegen studentenhuisvesting op zich. Studenten zijn en blijven welkom in Leuven. Wel hebben we bezwaar tegen de hoge, onevenwichtige concentratie in verschillende buurten. Het plotse tekort aan studentenhuisvesting vraagt een weldoordachte visie om de toekomst naar ons toe te blijven trekken, om een samenleving te behouden waarin iedereen zich thuis voelt. Wij hopen dat dit manifest de aanzet kan zijn voor een rondetafelgesprek met het stadsbestuur en verschillende experts. We rekenen op een intensieve samenwerking tussen belanghebbenden, omwonenden en eindgebruikers. Teamwerk is de basis om samen de juiste plannen te ontwikkelen voor de juiste plek. We willen dus niet enkel pijnpunten aankaarten, maar we hebben vooral de drang om mee op zoek te gaan naar betere alternatieven en oplossingen, die wonen in Leuven aangenaam houden voor iedereen. Alle aspecten die aan het thema “wonen’ gerelateerd zijn, kunnen op deze meeting ter sprake komen : mobiliteit, parkeergelegenheid, handel, …Een doordacht masterplan met respect voor de omgeving is het ultieme doel! We richten ons met deze tekst tot alle Leuvenaars die willen dat hun stad een thuis is waar inwoners in harmonie kunnen blijven leven met studenten.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel