Unizo Leuven haalt slag thuis: gedaan met wurgcontracten

Ann Peeters
12 maanden geleden
door Ann Peeters

Meer dan twee jaar heeft UNIZO Leuven gestreden tegen wurgcontracten, maar eerder deze week haalden ze hun slag thuis, een historisch wetsvoorstel werd goedgekeurd in de Kamercommissie.

In 2016 ging Car Audio Leuven failliet ten gevolge van een wurgcontract met een grote telecomoperator. Zaakvoerder Guy Dierick, tevens toenmalig interim voorzitter van UNIZO Leuven stapte destijds naar parlementslid Els Van Hoof, die een parlementaire vraag stelde aan Alexander De Croo, toenmalig minister van Telecommunicatie. De minister ontweek de vraag.

Daarna stapt Guy Dierick naar minister Kris Peeters, omdat die al eerder resultaten geboekt had voor de HoReCa.  Annemie Lannoy, zaakvoerster van Digame Leuven, wist Kris Peeters naar Leuven te lokken. De minister kwam naar KBC en er werd gepraat met UNIZO Leuven en een groep genodigden, waaronder ook garagehouders die het begrip wurgcontracten ook kennen

Ook huidig voorzitter en advocaat Johan Durnez, verklaarde bij de voorzitterswissel van UNIZO Leuven, dat hij van de strijd tegen wurgcontracten een prioriteit wil maken. Daarna werd het ganse dossier overgedragen aan UNIZO Nationaal, omdat dit veel meer dan een lokaal probleem is.

Er volgden gesprekken met het kabinet Peeters en er werd in samenwerking met UNIZO Leuven gewerkt aan de fameuze grijze en zwarte lijst, die misbruiken aan banden moet leggen. Zwart kan absoluut niet meer, grijs blijft nog een grijze zone. Uiteindelijk werd, in het belang van de kleinhandel, deze week een wet goedgekeurd.

Unizo spreekt over een historisch wetsvoorstel dat zopas werd goedgekeurd in de Kamercommissie. Er is nu een wettelijke basis gelegd gelegd om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken.  UNIZO is al jaren vragende partij voor een betere bescherming van vaak kleinere KMO’s, zelfstandigen en freelancers tegen mogelijk machtsmisbruik door de vaak veel grotere bedrijven waarmee ze zaken doen. Dat deze bescherming er nu effectief komt, ondanks vele tegenkantingen, is volgens UNIZO dan ook een belangrijke overwinning, met ver strekkende gevolgen.

Door deze wettelijke basis kan voortaan worden opgetreden tegen diverse vormen van machtsmisbruik. Zo wordt een verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid ingeschreven in het mededingingsrecht. Daarnaast komt er een zwarte en grijze lijst van onrechtmatige clausules die niet langer mogen worden opgenomen in overeenkomsten. Tot slot wordt ook het algemene verbod van ‘met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden’ uitgebreid met twee specifieke oneerlijke marktpraktijken: misleidende en agressieve. Met deze tool zal kunnen worden opgetreden tegen, bijvoorbeeld, de grote afnemer die aan het eind van het jaar een brief stuurt met de vraag om x % van de gefactureerde bedragen terug te storten “in het kader van de toekomstige relatie”. Of tegen de oppermachtige afnemer die een loopje neemt met de afgesproken betaalhygiëne. Ook ondernemers verplichten bedingen te aanvaarden die niet vooraf gekend zijn, zal niet meer kunnen. Net zo min als het naar eigen goeddunken interpreteren van bepaalde contractuele afspraken (in eigen voordeel en ten nadele van de tegenpartij). Ook mag de ene partij de andere niet meer verhinderen om af te zien van elke vorm van verhaal bij betwistingen. UNIZO rekent er intussen op dat voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de Belgische Mededingingsautoriteit opdat ze ten volle zou kunnen optreden wanneer de economisch afhankelijke positie van bepaalde ondernemers zou worden misbruikt door hun zakenrelaties.

UNIZO roept alle KMO’s en zelfstandigen op om geen (nieuwe) contracten meer af te sluiten die nog onrechtmatige bedingen bevatten, aangezien de wetgeving niet van toepassing zal zijn op contracten die nog worden afgesloten voor de publicatie van de nieuwe regelgeving in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters