Tweede voetgangersbrug verbindt Janseniushof met Leuvens centrum Leuvense jeugd kan veiliger naar school via nieuwe brug

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De stad hecht veel belang aan goede en snelle verbindingen tussen de verschillende stadswijken. Om de oost-westverbinding tussen het stadscentrum, de nieuwe woonwijk Janseniushof en de daarachterliggende gebieden te garanderen, zijn er twee Dijlebrugjes voorzien.

Het eerste brugje is al even klaar, het tweede brugje moest nog enkele veiligheidsaanpassingen ondergaan. “Die werken zijn rond! Vanaf nu kunnen inwoners, bezoekers en scholieren vlotjes de doorsteek maken naar het stadscentrum”, aldus Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening.

Vorige zomer werd er al een eerste voetgangersbrug geïnstalleerd in het Janseniushof, vlak naast de Janseniustoren in het park. Dit was een eerste fase om het Janseniushof te verbinden met het stadscentrum van Leuven. Met de komst van een tweede voetgangersbrug, tussen de Janseniustoren en de brandgang naast het Paridaensinstituut, maakt de stad Leuven die verbinding nu compleet. “De tweede voetgangersbrug is een enorme meerwaarde voor deze stadsbuurt en vormt de ontbrekende schakel tussen de verschillende Leuvense stadswijken”, legt Dirk Robbeets, schepen van openbare werken uit.

Veilig naar school
De nieuwe voetgangersbrug was aanvankelijk maar 1,80 meter breed, nu is er een vrije ruimte van 2 meter voorzien. Ook zijn de leuningen verhoogd, waardoor het brugje een pak veiliger wordt. “Het kostenplaatje bedraagt zo’n 62.000 euro. Een investering die het ook voor de schoolgaande jeugd een pak makkelijker maakt om vanuit de Janseniuswijk naar de verschillende scholen te wandelen, zoals het Heilige-Drievuldigheidscollege of het Paridaensinstituut”, vervolgt Dirk Robbeets. Via deze wandelbrug kunnen ouders vanaf september hun kinderen veiliger afzetten aan de schoolpoort. Drukke straten als de Minderbroedersstraat of de Janseniusstraat kunnen ze links laten liggen. Tijdens de schooluren maken de leerlingen van het Paridaensinstituut gebruik van de sportpleinen in het Janseniuspark. Buiten de schooluren is het sport- en speelgedeelte open voor iedereen.

Restauratie Ursulinenstuw
De nieuwe voetgangersbrug vormt ook een toeristische meerwaarde. In één beweging kunnen bezoekers  er enkele fraaie historische gebouwen bezichtigen. “In het Janseniuspark prijken twee historische torens uit de middeleeuwen. Die zijn nu een stuk zichtbaarder. Daarnaast besliste het schepencollege om de 14e eeuwse Ursulinenstuw, één van de laatste twee werkende stuwen in Vlaanderen, te laten restaureren. Deze opdracht wordt uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de stuw in erfpacht neemt”, zegt Devlies. De renovatiewerken zijn ingepland in het investeringsprogramma voor 2020 en zullen opgesplits worden in twee afzonderlijke fasen: de bewarende maatregelen en het automatiseren van de sluizen en vervolgens de totaalrenovatie van het sluisgebouw. De werken zullen drie tot vier jaar in beslag nemen.

De komende jaren wil Leuven ook de noord-zuidverbinding aanpakken. Zo kunnen voetgangers en fietsers binnenkort langsheen de Dijle gebruik maken van een nieuwe verbinding tussen het Bodartplein en de Vaartkom.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer