Twee nieuwe CNG-wagens vzw voor Meer Mobiel Leuven

Vzw Meer Mobiel Leuven organiseert vervoer voor Leuvenaars met een verminderde mobiliteit en een beperkt inkomen. Het stadsbestuur van Leuven geeft deze vzw graag een duwtje in de rug met een toelage van 20.000 euro voor de aankoop van twee CNG-wagens. Deze wagens krijgen nog een hele week lang een ereplaatsje op de esplanade voor de ingang van het stadskantoor. Aan de onthaalbalie van het stadskantoor kunnen bezoekers gedurende die week ook het aanbod van de vzw leren kennen.