Symbolische klimaatboom geplant in Leuven

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Voormiddag vond een klimaatbetoging plaats aan het Blauwputplein in Kessel-Lo. Door de weersomstandigheden verplaatste de manifestatie zich echter naar Hal 5. Er deden 250 personen mee aan deze ‘Global strike for future Leuven’ en ze trokken rond de middag door naar het station om daarna naar Brussel te gaan voor de nationale actie. Tijdens de ‘Wereldwijde staking voor het klimaat’ plantte BOS+, samen met Youth For Climate en Students for Climate Leuven, een klimaatboom aan in het parkje voor Hal 5. Met deze actie vroegen BOS+ en de jongeren aandacht voor een groen, bosrijk en klimaatrobuust Leuven.

Als het aan de organisatie ligt, dan blijven deze bomen niet symbolisch; ze geven een hint van wat er zich de komende maanden op het terrein zal afspelen. De bereidheid van de jongeren om de handen uit de mouwen te steken is groot: “Na veel bla bla, is het hoog tijd voor boem boem, of beter gezegd ‘boom boom’”, zegt Elien van Hunsel van Students for Climate Leuven. Een samenwerking tussen de jongeren en BOS+ lag voor de hand: samen zullen we de komende maanden alles in het werk stellen om in elke Vlaamse provincie een nieuw klimaatbos aan te planten.

Dat BOS+ en de jongeren samenwerken met het lokale bestuur is geen toeval: “Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen voor een verdere vergroening van Vlaanderen”, zegt Bert De Somviele van BOS+. Eén boom per stad is uiteraard niet voldoende. De organisatoren willen een doorgedreven vergroening van Leuven en daarvoor rekenen ze uiteraard op de politiek. “We willen als nieuw stadsbestuur de komende jaren niet alleen de CO2-uitstoot sterk terugdringen. Om onze stad aan te passen aan de reeds bestaande gevolgen van de klimaatverandering, gaan we ook volop investeren in meer groen en veerkrachtige natuur. Bomen zorgen in de zomer voor meer verkoeling in de stad. Bij hevige regenval kan het water makkelijker de grond insijpelen. We zijn heel bij met dit initiatief”, zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. “We gaan actief op zoek naar plaatsen waar we bomen kunnen planten. Daarnaast moedigen we ook het planten van gevelplanten, struiken, bloemen die bijen aantrekken aan. Ook zij vormen een goede bijdrage voor de biodiversiteit in de stad.”, vult schepen Lalynn Wadera aan, verantwoordelijk voor de groendienst.

BOS+ en de jongeren hebben heel bewust gekozen om een klimaatboom nabij de stad aan te planten. Nieuw groen moet er niet alleen komen in natuurlijke omgevingen, maar ook in en rond de steden. “Bossen en vergroeningsinitiatieven in onze bebouwde omgeving zijn cruciaal om ons aan te passen aan het veranderende klimaat: zij temperen de negatieve impact van de zogenaamde hitte-eilanden, zij verhinderen erosie, beperken het overstromingsgevaar en bieden verkoeling en schaduw aan mens en dier tijdens hittegolven. Het “klimaataangepaste” Vlaanderen van de toekomst zal per definitie veel groener moeten zijn dan het vandaag is ”, zegt De Somviele.

De klimaatbomen – er worden op hetzelfde moment klimaatbomen geplant in alle Vlaamse provinciehoofdsteden en Brussel – staan niet alleen symbool voor een klimaatrobuust Vlaanderen, ze geven ook een hint van wat er zich de komende maanden op het terrein zal afspelen. De bereidheid van de jongeren om de handen uit de mouwen te steken is groot: BOS+ en de jongeren zullen daarom de komende maanden alles in het werk stellen om samen in elke Vlaamse provincie een nieuw klimaatbos aan te planten.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans