Subsidies voor drie Leuvense scholen

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Tijdens de maanden september en oktober 2017 is er iets meer dan 5,5 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaams-Brabant. Ruim 4,5 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. Ruim 1 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Met deze subsidies zet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits volop de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen voort.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende in september en oktober 2017 iets meer dan 50 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd er in september en oktober 2017 voor 18,9 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van verschillende schoolbesturen. Daarnaast zijn er nog verschillende uitzonderingsprocedures mogelijk (werken ten gevolge van overmacht, dringende ingrepen, …). Voor die kleinere werken werd ruim 31 miljoen euro vastgelegd.

Voor Vlaams-Brabant betekent dit een totaal subsidiebedrag van ruim 5,5 miljoen euro. 23 Vlaams-Brabantse scholen ontvangen een subsidie van meer dan 100.000 euro. Zo krijgt het Centrum voor Basiseducatie Open School Campus Leuven-Aarschot-Diest-Haacht-Tienen 480.000 euro subsidie. Vrije Kleuterschool De Ark in Heverlee krijgt 74.123,59 euro, Vrije Lagere School De Ark in Kessel-lo 347.353 euro en Vrije Lagere School Blauwput in Kessel-lo 12.713,10 euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Er wordt voor 5,5 miljoen euro geïnvesteerd in het vernieuwen en moderniseren van schoolgebouwen in Vlaams-Brabant. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo groot als deze legislatuur. In 2017 alleen al kregen scholen in Vlaams-Brabant 17,8 miljoen euro aan subsidies om hun schoolpatrimonium te vernieuwen. Met daarnaast nog eens de investeringen via publiek-private samenwerking en de huursubsidies, worden de schoolgebouwen in grote mate vernieuwd.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans