Studenten Verpleegkunde UCLL leren Leuvense omstaanders een beroerte herkennen

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op woensdag 13 maart trekken studenten en begeleiders verpleegkunde van UCLL de straat op om voorbijgangers een beroerte te leren herkennen aan de hand van de FAST-test. Omdat het bij een beroerte van cruciaal belang is de hulpdiensten zo snel mogelijk te verwittigen, wordt hen ook aangeleerd gebruik te maken van de 112 app.

Deze actie kadert binnen de Week van de Zorg, met dit jaar als thema ‘Het beroerde brein’. Een beroerte is een medische aandoening, waarbij de doorbloeding van de hersenen plots wordt verstoord. Zo’n herseninfarct kan ontstaan door de afsluiting van een bloedvat of een hersenbloeding. Iedere dag krijgen 52 mensen in België een beroerte. Deze aandoening heeft vaak invaliditeit als gevolg en is een belangrijke doodsoorzaak. Welke verschijnselen optreden en in welke mate de patiënt kan herstellen, is sterk afhankelijk van de soort beroerte, de regio en de grootte van het beschadigde hersengedeelte. Maar… snel reageren kan een verschil maken!

De Dag van de Zorg vindt voor het vierde jaar op rij plaats. Meer nog, met activiteiten tussen 11 en 17 maart zal het opnieuw een week van de zorg worden. Door actief deel te nemen aan dit event willen we mee een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Meer uitvoerige informatie omtrent dit event kan je terugvinden op de website www.dagvandezorg.be.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans