Steeds minder werklozen in Vlaams-Brabant

Kirsten Bosmans
2 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015: eind januari 2020 telde Vlaanderen 184.003 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). In Vlaams-Brabant werd de sterkste daling genoteerd (-6,6%).Op jaarbasis daalt de Vlaamse werkloosheid met 8.442 eenheden of 4,4 procent. Het dalingsritme blijft daarmee rond het peil van de laatste maanden, maar is wel beduidend lager dan in januari 2019 toen het nog 7,9 procent bedroeg.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 65,8 procent van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 5,1 procent, de vrij ingeschreven werkzoekenden en de groep ‘andere’ beide voor 14,6 procent. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘andere’ geteld.

De werkloosheid daalt nog steeds in alle provincies. Maar in Vlaams-Brabant was de daling het grootst.

De WZUA’s dalen met 6,3 procent, de daling bij de BIT jongeren is zeer sterk en bedraagt 18,3 procent. Ook de vrij ingeschreven werkzoekenden kennen een daling (-2,8%). Bij de groep ‘andere’ daarentegen is er een toename van 10,8 procent.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans