Steeds meer vacatures in Leuvense regio

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Eind maart 2018 ontving VDAB voor Vlaams-Brabant 32.403 vacatures rechtstreeks van bedrijven. Dit waren er 1,4% meer dan een jaar geleden. Eind maart stonden er in de regio Leuven 2.218 vacatures open. Een stijgende lijn én het hoogste niveau in de voorbije 20 jaar.

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: “Het hoge aantal openstaande vacatures en het dalend aantal werkzoekenden versterkt de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt de competentiekloof tussen vraag en aanbod ook groter. Door de uitstroom van de babyboomgeneratie uit de arbeidsmarkt zal deze krapte de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid aanblijven. Werkgevers zullen meer en meer open moeten staan voor werkzoekenden met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Via werkplekleren kunnen werkgevers de competentiekloof zelf overbruggen. VDAB tracht hier, door o.a. een vereenvoudigde administratie bij een IBO, de werkgevers zoveel mogelijk te ondersteunen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans