Start restauratie De Witte Molen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De langverwachte renovatiewerken aan de Witte Molen in Aarschot gaan op donderdag 4 oktober van start. Nadat het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning afleverde, is het nu tijd voor het echte werk. Vorig jaar nog kende minister-president Geert Bourgeois een subsidie van 542.922,36 euro toe voor de renovatie. Eind 2019 moeten de werken klaar zijn.

De Witte Molen

De stenen bergmolen ‘Witte Molen’ werd in 1920 gebouwd ter vervanging van een houten staakmolen die tijdens de oorlog in 1914 volledig werd vernield. De molen was tot in 1950 werkzaam, waarna de molen werd verkocht en verschillende bijgebouwen werden opgetrokken tot tegen de molenromp. Zowel de molen als de aanbouwen werden ingericht als horecazaak. De molenromp werd wit geschilderd.

Molenmuseum

Nu wil de stad de molen weer restaureren tot een maalvaardige molen zoals deze actief was tot 1950. Hiervoor werd een publiek-private samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de eigenaar van de Witte Molen, nv Primo. Die werd bereid gevonden om de bijgebouwen, die sinds 1950 zijn aangebouwd aan de molen, weer te verwijderen. Na de restauratie krijgt de stad de Witte Molen voor 27 jaar in handen voor een symbolische euro. Het stadsbestuur denkt er over na om in die tijd een klein molenmuseum te openen in de molen.

Molenstad

“Met de restauratie van de Witte Molen wordt de laatste stap gezet om van Aarschot dé molenstad van Vlaanderen te maken”, vertelt burgemeester André Peeters. “Het is het sluitstuk van een totaalproject voor onze molenstad. We hebben prachtige molens in Aarschot, zoals de Heimolen in Langdorp, de Moedermeule in Gelrode of ’s Hertogenmolens in het centrum. Met binnenkort de mooie Witte Molen daar nog bij, kunnen we als Aarschottenaren terecht fier zijn op ons molenerfgoed”.

Werken

In een eerste fase worden de aanpalende gebouwen rond de molen afgebroken. De eigenlijke restauratiewerken, die geraamd worden op 823.565,66 euro (exclusief BTW), worden aansluitend op deze werken uitgevoerd. Eind 2019 moeten de volledige renovatiewerken klaar zijn.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans