Stad past circulatieplan aan vanwege bekommernissen handelaars

Het verkeerscirculatieplan in de Leuvense binnenstad is al enkele maanden van kracht, maar heeft niet altijd positieve gevolgen voor handel en horeca. In mei wil de stad een eerste evaluatie doen. De handelaars hebben daar echter niet op gewacht en vroegen het stadsbestuur vrij snel om enkele aanpassingen. Deze gesprekken leiden nu tot resultaten.

“De invoering van het circulatieplan heeft een sterke negatieve en vooral foutieve perceptie doen ontstaan bij vele van onze klanten,” zegt Luc Caubergh, ondervoorzitter van handelaarsorganisatie Liefst Leuven, die met de stad onderhandelde. “Velen kregen via de gevoerde communicatie de indruk dat je met de auto niet meer welkom bent in Leuven. Maar eigenlijk willen we toch eens onderstrepen dat het handelscentrum van Leuven nog altijd bereikbaar is met de wagen.”

Leuvense binnenstad blijft goed bereikbaar met de auto

Men kan niet meer overal van het ene stadsgedeelte rechtstreeks naar het andere rijden. Maar of je nu via de Kapucijnenvoer de stad inrijdt of van Mechelen of Tervuren of van de Vaart komt, je kan nog steeds tot op de Vismarkt geraken net als voor de invoering van het circulatieplan. En via de Naamsestraat kan je ook nog altijd tot op het Hogeschoolplein rijden. De enkele parkeerplaatsen die er waren, zijn weliswaar verdwenen, maar je kan op 30 meter van de culinaire Muntstraat iemand afzetten of oppikken en dan bijvoorbeeld parkeren in de Heilig Hartparking. Ook de Bondgenotenlaan is nog steeds bereikbaar, enerzijds via het station, anderzijds via de Van Monsstraat. Ten slotte is ook de Tiensestraat nog even toegankelijk via al de zijstraten van de Blijde Inkomststraat of vanuit de Naamsestraat via de Deberiotstraat.

Alle parkings in de binnenstad en aan de rand zijn en blijven dus bereikbaar.  De parkings in de binnenstad liggen daarenboven in of vlak aan het autovrije winkelgebied.  Dit kernwinkelgebied is in de ochtend tot 11 uur met de wagen bereikbaar om boodschappen aan de winkels op te halen. Daarnaast is het wel een feit dat er een aantal bovengrondse parkeerplaatsen in de straten verdwenen zijn, vooral in de benedenstad. Deze plaatsen werden bij invoering van het plan gecompenseerd door een 100-tal shop&go parkeerplaatsen verspreid over de ganse binnenstad.

 Handelaars stellen aanpassingen voor

Van voor de invoering van het circulatieplan voert Liefst Leuven gesprekken met het stadsbestuur en dit om suggesties en aanpassingen aan het plan voor te stellen.  Zo werd er vóór de invoering al beloofd om de Bondgenotenlaan niet autovrij te maken vanaf de Louis Melsenstraat maar de bestaande toestand vanaf de Vital Decosterstraat te behouden.  Zo kunnen er eventueel mensen afgezet of opgepikt worden aan de rand van het autovrije winkelgebied.

Recentelijk zijn er nog gesprekken geweest. De organisatie stelde bijvoorbeeld vast dat sommige straten en pleinen er leeg bijliggen omdat er alleen bewoners mogen parkeren. Dat geeft overdag een desolate indruk, leidt tot frustraties bij klanten op zoek naar een parkeerplaats en dus tot meer zoekverkeer.

Luc Caubergh: “We hebben er natuurlijk alle begrip voor dat de bewoners en ook de scholen minder autoverkeer wensen, maar de handel moet ook bereikbaar blijven. We mogen immers niet vergeten dat de handel en horeca in Leuven centrum ruim 6.000 mensen tewerk stellen en dat ongeveer 70 procent van onze klanten van buiten Groot-Leuven komt. En ook dat ze niet allemaal te voet, met de fiets of het openbaar vervoer kunnen of willen komen. Dus hebben we de stad enkele voorstellen gedaan.”

Zo vroeg Liefst Leuven onder andere  shop&go plaatsen op het Smoldersplein (gerechtsgebouw), de parkeerplaatsen aan het einde van de Vital Decosterstraat weer open te stellen en de vooropgestelde knip aan het Justus Lipsiusplein (Bondgenotenlaan) ongedaan te maken. Ook de communicatie omtrent het circulatieplan op de ring en invalswegen hadden g een uitnodigend karakter, schrikten bezoekers af en werden best vervangen.

Stad doet toegevingen

De stad ging op enkele van die voorstellen in. Schepen Carl Devlies: “Na intens aandringen door de handelaars zijn we afgestapt van de knip aan het Justus Lipsiusplein. Ook al is hier aanvankelijk anders over gecommuniceerd, na de heraanleg van het plein zal je van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren van de winkels wel nog via de Leopold I-straat over het Justus Lipsiusplein linksaf de Bondgenotenlaan kunnen inrijden om zo bijvoorbeeld naar de parkings Diestsestraat, Center en Minckeler te rijden.” Deze aanpassing kwam er na blijvend aandringen van de vertegenwoordigers van Liefst Leuven.

Ondertussen werden ook op en in de buurt van het Smoldersplein enkele shop&go plaatsen gecreëerd.  Dat plein kan je anderzijds gebruiken als kiss&ride zone vlakbij de Mechelsestraat, de Grote Markt en Brusselsestraat. Je kan dan bijvoorbeeld parkeren in de Minckelerparking.

“In de benedenstad wordt er nog een aanpassing doorgevoerd”, vult schepen Dirk Robbeets aan. “Zo zullen de bewonersplaatsen aan de ‘Patattenmarkt’ (einde Vital Decosterstraat) opnieuw gewone parkeerplaatsen worden.  Hierdoor worden er op 100 meter van de Vismarkt een 25-tal extra bovengrondse parkeerplaatsen gecreëerd.”

“Wat de communicatie van de verkeersborden betreft: de kleine en onduidelijke borden zijn deze week vervangen door grote borden met de boodschap “Welkom in het centrum van Leuven” en met de verwijzing naar de dichtstbijzijnde parkings op die plaats”, besluit Robbeets.

“We hebben de zaak altijd positief aangepakt en zijn blijven spreken”, besluit Luc Caubergh. “En we zijn blij dat het stadsbestuur oren heeft naar onze bekommernissen. Dit was/is niet altijd even gemakkelijk, omdat ook andere partijen een mening over het circulatieplan hebben, die soms haaks op onze visie staat.  Maar een bloeiende handel en horeca zorgen voor meer leven in de stad. We willen dat graag zo houden. En ja, geef toe, shoppen in Leuven, met zijn uitgebreid aanbod aan winkels, gezellige cafés en vele lekkere restaurants, het historisch kader, tal van activiteiten en de massa klanten zorgen ervoor dat we toch iets anders te bieden hebben dan vele baanwinkels of de bol.coms van deze wereld.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans