Stad Leuven draagt Klimaatmars warm hart toe, Francken niet akkoord

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De stad Leuven draagt de klimaatactie die KlimaLeuven vandaag voerde een warm hart toe.

“We beschouwen deze klimaatmars en het engagement van de jongeren als bijzonder positief. We zijn blij dat zij het thema klimaat zo prominent op de agenda plaatsen. De klimaatmars van lagereschoolkinderen vorige week en de klimaatmars van vandaag tonen ons dat er een groeiend draagvlak is voor klimaatacties. De jongeren houden ons wakker en dat is goed,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Versneld klimaatbeleid

De stad engageert zich aan het begin van deze nieuwe legislatuur om een versnelling hoger te schakelen met haar klimaatbeleid. Ze heeft de ambitie om, samen met  het netwerk van Leuven 2030, tegen 2030 van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa te maken. Ze wil het voortouw nemen en zal de inwoners, bedrijven en middenveldorganisaties in Leuven motiveren en aansporen om mee op de kar te springen.  “Momenteel werken we binnen het college aan een bestuursakkoord waarin we de concrete klimaatplannen voor de komende zes jaar oplijsten,’ aldus schepen David Dessers.

Concrete klimaatplannen

Zo zal de stad zelf  het goede voorbeeld geven. Ze versnelt de verduurzaming van haar eigen patrimonium, waaronder stadsgebouwen en sociale woningen, met duurzame renovaties en een maximaal streven naar klimaatneutrale nieuwbouw. Het patrimonium zal ook zo veel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie.

Er komen de volgende jaren alvast zonnepanelen op het politiehuis, bibliotheek Tweebronnen, de Girafant, de Sportschuur in Wilsele, ’t Celestijntje in Heverlee en Ontmoetingscentrum Genadedal. De stad zoekt verder actief naar daken van derden om zonnepanelen op te leggen, zoals de panelen die recent op basisschool De Ark geplaatst werden.  Ze moedigt inwoners  aan te investeren in hernieuwbare energie. “Als burgers ook investeren in hernieuwbare energie via bijvoorbeeld energiecoöperaties kunnen we de duurzame energieproductie enorm versnellen. Het potentieel van zonne-energie wordt immers nog onvoldoende benut,” aldus schepen David Dessers.

Mobiliteit

Naast energetische renovaties en hernieuwbare energie zal de stad de komende jaren sterk investeren in duurzame mobiliteit, want de mobiliteit in de regio zorgt voor een kwart van de uitstoot in Leuven. Een van de maatregelen die de stad recent nam in dat kader, is de creatie van vijftig Mobipunten in de volgende drie jaar. Zij moeten de deelmobiliteit in de stad een boost te geven. Mobipunten zijn plaatsen waar je verschillende vervoerswijzen samen vindt, zoals bushalten, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen, -bakfietsen en -steps. Deze punten vergemakkelijken de keuze voor duurzame alternatieven.

Theo Francken

Wie niet zo blij was met de sympathiserende reactie van burgemeester Ridouani is Theo Francken (N-VA). Hij twitterde vanmorgen bijzonder misnoegd te zijn over burgemeesters die vandaag ‘hun’ klimaatspijbelkinderen steunen en in mei op een verkiezingslijst zullen staan. “Schaam u diep”, klinkt het.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans