Stad Leuven beraadt zich over verbouwplannen Stedelijk Onderwijs na beroepsschrift

2 maanden geleden
door Redactie

Stad Leuven heeft sinds de vorige legislatuur verbouwplannen voor de Stedelijke scholen voor het gewoon onderwijs (SKLO) en het buitengewoon onderwijs (SBLO/Parkschool), gelegen aan de Leo Dartelaan en de Geldenaaksebaan in Heverlee. De stad stemde de plannen voor de schoolgebouwen af met de buren en de directies en ouders van de scholen. Die plannen liggen nu stil omdat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een beroepsschrift tegen de toekenning van een omgevingsvergunning ontving en dat gegrond verklaarde.

De stad wilde SKLO en SBLO verbouwen, om de schoolgebouwen te moderniseren en een ruimere, groene speelplaats aan te leggen. De bouwplannen werden ook besproken met de buurt op verschillende participatieavonden.

De omgevingsvergunning werd aangevraagd en goedgekeurd. Een buurtbewoner ging daartegen in beroep bij de provincie. De deputatie heeft dat beroep gegrond verklaard, ze oordeelt dat de stad met de bezwaren in het beroepschrift rekening moet houden.

De stad beraadt zich nu intern over de bouwplannen en stelt de werken, die zouden starten begin volgend schooljaar, uit.

Over de auteur

Redactie