sp.a niet akkoord met N-VA voorstel rond parkeertarieven

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

“Verlaag de parkeertarieven en de handel zal bloeien als nooit tevoren.” Dat is in korte bewoordingen het voorstel dat N-VA Leuven tijdens de gemeenteraad van vanavond zal voorleggen. sp.a Leuven steunt dit voorstel niet.

Voor Mich De Winter – fractieleider van sp.a Leuven – is het duidelijk: het is een weinig genuanceerd voorstel dat feiten en meningen door elkaar haalt. “Wat bewezen moet worden, wordt ook als uitgangspunt vastgesteld. Uiteraard willen ook wij een bloeiende handel in het centrum van Leuven. Maar door zo zwart-wit te denken geraken we er niet.”

Het voorstel is bovendien een aaneenschakeling van veronderstellingen die op weinig cijfermateriaal zijn gebaseerd. Zo stelt N-VA dat er een zware impact is van de parkeertarieven op de aantrekkingskracht van de Leuvense handel. Maar bewijs daarvan geeft de partij niet. “Onder het motto ‘meten is weten’ – dat nu opeens niet van toepassing is –  wil ik daar graag cijfers van zien. Bovendien lijkt me dat eerder een partijstandpunt en dus geen feitelijk gegeven. Terwijl ondertussen wel al onderzocht en bewezen is dat fietsers en voetgangers vaker naar winkels en restaurants gaan en daar meer consumeren dan automobilisten. De zachte weggebruiker levert de handelaar dus méér op.”

N-VA stelt eveneens voor om de parkeertarieven onmiddellijk te verlagen. Dat laatste is een bewijs van oneerlijk denken: het verkeerscirculatieplan heeft onder andere als bedoeling het autoverkeer in en naar de stad te ontmoedigen om een leefbare stad te garanderen maar wel nog voldoende bereikbaar te zijn voor bezoekers. Die doelstelling staat haaks op een verlaging van parkeertarieven.

Kortom, dit voorstel is een maskering van een zeer eenvoudig voorstel: verlaag de parkeertarieven en de handel zal floreren als nooit voorheen.  Ons inziens is dat een achterhaalde stelling, die  veel te zwart-wit is en volledig voorbij gaat aan andere factoren: een divers winkelaanbod, aantrekkelijk winkelklimaat, een levendige stad met inwoners… Vandaar dat we dit voorstel niet steunen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans