Sp.a stelt horecaplan voor

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Leuvense horecazaken laten onze stad bruisen: ze zorgen voor sfeer en plezier, ze brengen mensen samen en ze vormen een economisch erg belangrijke sector in Leuven. Kortom, de horeca doet onze stad mee draaien. Dat vergt ook een doordacht horeca- en evenementenbeleid, met kennis van zaken. Dat zeggen Mattias Langens en Lothe Ramakers, beide nauw betrokken bij het Leuvense horecaleven en kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op de sp.a lijst.

“De Leuvense horeca doet het goed. het aanbod is groot en divers en zowel Leuvenaars als toeristen vinden vlot de weg naar de vele horecazaken”, zeggen Lothe Ramakers (café Sport) en Mattias Langens (De Farao en Den Brosser). “Maar er zijn wel enkele belangrijke uitdagingen die we in de toekomst goed moeten aanpakken.”

Ecologisch horecabeleid

Mattias Langens: “Een eerste belangrijk punt is dat we een ecologisch horecabeleid voeren, met een win-win als uitgangspunt. Zo moet het nemen van energiebesparende maatregelen in een horecazaak door de stad gestimuleerd worden zodat we én het verbruik én de kosten kunnen doen dalen. Ook willen we meer handelaars overtuigen om samen een groepsaankoop te doen voor groene energie”, vervolgt Mattias. “Het doel is minder te betalen en ons verbruik te vergroenen. Concreet willen we, in samenwerking met de horecacoach, horecazaken informeren hoe ze slimmer met hun verbruik kunnen omgaan. Denk hierbij maar aan LED-lampen, dimmers en bewegingssensors, beglazing en isolatie, hoogrendementsketels,…”

Mattias: “Wat het project ‘Duurzame horeca Muntstraat’ heeft gedaan rond duurzaamheid, kan voor heel Leuven werken. Met deze samenwerking laten de uitbaters van de Muntstraat zien dat je geen grote investeringen hoeft te doen om op energie te besparen. Door het monitoren en analyseren van hun energieverbruik konden de horeca-uitbaters samen met hun personeel aan de slag met concrete laagdrempelige acties.”

Toegankelijke horeca

“Als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Gelijke Kansen word ik wel eens aangesproken door mensen die door hun fysieke beperking maar moeilijk goed geholpen kunnen worden in bepaalde cafés en restaurants”, gaat Lothe verder. “Dat heeft meestal niets te maken met onwil van de uitbaters, dan wel met de ligging of structuur van de panden waarin de zaak gevestigd is. Zo zijn treden aan de toegangsdeur vaak een belemmering of zijn de sanitaire voorzieningen enkel te bereiken via een trap. De stad heeft met de dienst toegankelijkheid al heel wat ondersteunende maatregelen getroffen en daar moet verder op ingezet worden. Het nog meer promoten van de hellingen die horecazaken bij de stad kunnen lenen, het verlenen van advies bij de inrichting van de zaken, en regelmatig overleg tussen de stad en de horeca plannen zal blijvend nodig zijn”, aldus Lothe.

Verplicht advies inwinnen

“Een horecazaak uitbaten is fantastisch en is voor heel wat mensen een droom, maar het kent ook een andere kant, een harde zakelijke realiteit”, vervolgt Mattias.  “Welke minimummarges moet je halen, hoge personeelskosten, druk om het juiste personeel te vinden, reglementering… Kortom: er zijn veel zaken waar je vooraf misschien geen rekening mee houdt en die achteraf zware gevolgen kunnen hebben. Daarom pleiten we voor een serieus adviesgesprek vooraf met de dienst horeca van de stad.”

Doordacht evenementenbeleid

“Je merkt het, wij pleiten voor grondig en regelmatig overleg tussen horeca en stad. Zo ook over het evenementenbeleid”, zegt Lothe. “Leuven bruist, mede door die rijkdom aan stadsevenementen. En hoe leuk dat ook is en hoe levendig het de stad ook maakt, ook hier geldt het gezegde ‘Goede afspraken maken goede vrienden’. De grote evenementen mogen de leefbaarheid van een stad niet belemmeren, maar moeten die juist versterken. Net daarom is grondige afstemming tussen het beleid en de horeca nodig. Het moet de overlast voor de bewoners redelijk houden, maar tegelijk horeca en organisatoren de vrijheid geven om hun zaak en de stad te doen bloeien”, weet Lothe.

Herbruikbare bekers

Ook tijdens de vele evenementen zullen we inzetten op het gebruik van herbruikbare bekers. “Het klinkt allemaal heel simpel, maar het is verre van eenvoudig om ze te implementeren op grote evenementen. Toch willen we dat ze er komen. Belangrijk voor ons is dat er geen kwaliteitsverlies is en dat het logistiek goed te organiseren is voor de uitbaters. We pleiten, naar analogie met de Gentse feesten, voor een centrale verdeling en ophaling door een gespecialiseerd afwasbedrijf. Mee gecoördineerd door de stadsdiensten”, zeggen Mattias en Lothe.

Sterke horecabeleidsdienst

Tot slot geven ze nog dit advies mee: “Er moet (blijvend) geïnvesteerd worden in een goed werkende horecabeleidsdienst met ervaren medewerkers en adviseurs.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans