Sociale coalitie in Oud-Heverlee

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op de avond van 14 oktober hebben CD&V, Groen en sp.a-plus elk meer kiezers achter zich gekregen dan zes jaar geleden. De drie partijen konden dan ook vlug tot een akkoord komen: tussen CD&V en Groen was er al een sterk vertrouwen gegroeid door de goede samenwerking in de aflopende bestuursperiode. Deze partijen nemen sp.a met de sterke figuur Jos Rutten als nieuwe schepen mee aan boord. Samen kiest de ploeg voor sterke sociale accenten en een beleid dat wil investeren in mensen. Ze hebben een gemeenschappelijke visie op woon- en zorgzone De Kouter: alle drie willen ze dit in de komende bestuursperiode uitbouwen met een lokaal dienstencentrum.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans