Scholen krijgen Vlaams geld om sportinfrastructuur open te stellen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters kennen in totaal 1,3 miljoen euro toe aan 13 scholen in Vlaams-Brabant om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande accommodatie optimaal te benutten. In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook zonde dat die naschools, in het weekend en in de vakantie nog te vaak leeg staat. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een struikelblok, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de exploitatiekosten…

Om scholen aan te zetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs, lanceerden ministers Crevits en Muyters voor de tweede maal een oproep om subsidies aan te vragen om de schoolsportinfrastructuur open te stellen. Opnieuw met succes: 167 dossiers werden ingediend, 87 scholen werden geselecteerd en kunnen rekenen op een subsidie. In totaal worden voor 11 miljoen euro subsidies toegekend, waarvan iets meer dan 10 miljoen euro voor infrastructuurwerken. Daar tegenover staat een totale investeringskost van 15,2 miljoen euro.

13 Vlaams-Brabantse scholen

13 scholen in Vlaams-Brabant krijgen subsidies om hun schoolsportinfrastructuur te kunnen openstellen na de schooltijd en in het weekend voor sportclubs. In totaal krijgen ze 1,3 miljoen euro. Daarmee kunnen ze infrastructuurwerken doen en/of gebruiken voor de exploitatie. Dat is dan bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de toegang, een badgesysteem, aparte kleedkamers of onderhoudskosten, extra personeelskosten of verzekeringskosten. In de Leuvense regio krijgen vier scholen subsidies: University College Leuven-Limburg (UCCL) in Heverlee (103.897 euro), Vrije Lagere School Heilig Hart in Heverlee (118.028 euro), Heilig Hart Lyceum in Heverlee (27.000 euro) en GBS Wezemaal (104.125 euro).

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans