Samen voor veilig en hoffelijk verkeer

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Tijdens de eerste zes maanden van 2017 daalde het aantal verkeersongevallen met 8,1% tegenover idem periode van vorig jaar. Traditioneel is er een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober, niet toevallig de start van het school- en academiejaar, het moment waarop grote groepen van weggebruikers zich weer in het verkeer begeven. De Leuvense politie wil deze stijgende trend dit jaar doorbreken, enerzijds door de komende maanden weggebruikers te sensibiliseren van het belang van de kennis van de verkeersregels en anderzijds door intensief te controleren op het naleven ervan. Daarnaast vragen ze aan alle weggebruikers om hoffelijk te zijn en oog te hebben voor elkaar. Zo werken we samen aan een verkeersveilig Leuven.

Verantwoordelijkheid van iedereen

Verkeer en verkeersveiligheid zijn thema’s die de bewoners, bezoekers en studenten van Leuven erg bezighouden. Dit blijkt niet alleen uit de resultaten van de twee meest recente buurtbevragingen, maar ook uit de vele reacties die we ontvangen via sociale media en e-mail.

Verkeer is daarom niet toevallig een van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan, zeg maar het beleidsplan, van de Leuvense politie. Door onder andere het geven van verkeerslessen, het voeren van preventieve campagnes en repressieve controles, proberen ze de ongevallencijfers te doen dalen en het verkeersveiligheidsgevoel te doen toenemen. Ook de stad Leuven en de preventiedienst investeren voortdurend in een verkeersveilig Leuven onder andere door infrastructurele aanpassingen, bijvoorbeeld het invoeren van zone 30, de aanleg van fietsstraten en fietssuggestiestroken, en sensibilisering bijvoorbeeld in de vorm van een fietsexamen voor zesdejaars.

Verkeersveiligheid is echter ook de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker. Al te vaak bekijken we de verkeerssituaties immers vanuit onze eigen bril ‘als fietser, als voetganger, als automobilist, …’ en zijn we weinig verdraagzaam voor de andere types weggebruikers. Nochtans zou Leuven een stuk verkeersveiliger kunnen worden als niet alleen iedereen de verkeersregels naleeft, maar ook als iedere weggebruiker inspanningen doet om hoffelijk te zijn in het verkeer.

Test je verkeerskennis

Het naleven van de verkeersregels vereist een goede kennis ervan. Je kan je verkeerskennis testen via onze online verkeersquiz. Na het invullen van de quiz, krijg je onmiddellijk je resultaat. Twijfel je nog over bepaalde verkeersregels, bekijk dan eerst de fiches waarin we enkele regels waar nogal eens tegen gezondigd wordt, opsommen.

 • Fietspad – fietssuggestiestrook – fietsstraat
 • Verkeerslichten
 • Voetgangerszone
 • Eenrichtingsverkeer
 • Fietsverlichting
 • Zone 30
 • Gordeldracht
 • Gsm-gebruik

Verkeerscontroles

De Leuvense politie controleert dagelijks automobilisten op gsm-gebruik, gordeldracht en drugs in het verkeer, parkeerinbreuken en andere overtredingen. Minstens elke maand wordt een grote drugs- en alcoholcontrole gehouden. Daarenboven doet de Dienst Verkeer ook op regelmatige basis controle op zwaar vervoer: rij- en rusttijden, technische eisen, ladingzekering, zakenvervoer,…. Ook bromfietscontroles staan maandelijks op de planning.

In 2016 werden 47.401.672 wagens gecontroleerd door de onbemande flitscamera’s (flitspalen), 39.038 voertuigen waren in overtreding. Met de bemande camera’s (flitswagens) werden in 2016 177.304 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 8910 te snel reden.

Vanaf 1 september zullen we ook de focus leggen op veilig en hoffelijk fietsverkeer. De fietscontroles zullen zich toespitsen op vijf grote thema’s: negeren van het verkeersbord C1, negeren van het rode verkeerslicht, fietsen in de voetgangerszone, fietsen in de verboden rijrichting op fietspaden en fietsen zonder licht. Dit zijn immers allemaal overtredingen waarbij fietsers zichzelf en andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen.

Verkeersongevallen

In de eerste acht maanden van 2017 werden er 689 verkeersongevallen waarbij een proces-verbaal opgesteld werd, geregistreerd. De verkeersongevallen waarbij het Europees aanrijdingsformulier werd ingevuld en een onderlinge regeling werd toegepast zijn hier niet bijgeteld. Deze betreffen nooit verkeersongevallen met gewonden.

 • Het overgrote merendeel van de verkeersongevallen betreffen verkeersongevallen tussen auto’s onderling. Nadien volgen de verkeersongevallen tussen auto’s en fietsers. Daarnaast komen fietsers het meest in aanrijding met andere fietsers.
 • In 176 van de gevallen was minstens één zwakke weggebruiker betrokken. In totaal waren 231 zwakke weggebruikers betrokken bij de verkeersongevallen. 68% ervan betroffen fietsers (157), 20,3% bromfietsers (47) en 11,7% voetgangers (27). Van de 157 betrokken fietsers waren er 62 fietsers niet gewond, 89 fietsers licht gewond en 6 zwaar gewond. Van de 47 bromfietsers waren er 14 niet gewond, 31 licht gewond en 2 zwaar gewond. 7 van de 27 betrokken voetgangers waren niet gewond, de overige 20 bleken licht gewond te zijn.
 • De meeste verkeersongevallen met zwakke weggebruikers gebeurden op de grote invalswegen en op de ring: Naamsesteenweg (12), Diestsesteenweg (7), Tervuursevest (7), Tiensesteenweg (6), Aarschotsesteenweg (5) en Geldenaaksebaan (5).
 • In dezelfde periode van vorig jaar ging het om 747 registraties
 • Traditioneel zien we een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober, meestal schommelt het aantal verkeersongevallen waarbij proces-verbaal wordt opgesteld in die maanden rond de 130.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer