Rotselaar lanceert online ideeënplatform en nieuwe website

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Rotselaar is een moderne gemeente en wil dat ook uitstralen in haar dienstverlening. Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een goede service, waarbij de inwoner centraal staat. Daarom wordt de digitale dienstverlening gevoelig uitgebreid met een online ideeënplatform en een gloednieuwe website die tegemoet komt aan de noden van vandaag.

Maak jouw buurt mee: online ideeënplatform
Het online ideeënplatform (www.rotselaar.be/maakjouwbuurtmee) wil zoveel mogelijk inwoners de kans geven om op een laagdrempelige manier mee te denken over de toekomst van Rotselaar. Elke inwoner kan een voorstel lanceren met als doel de buurt aangenamer te maken om in te wonen en te leven. De aanloop naar een nieuwe beleidsperiode is een goed moment om ideeën te verzamelen. ‘Maak jouw buurt mee’ is zopas gelanceerd in aanwezigheid van de gemeentelijke adviesraden en bewonersdiensten. Het project loopt tot begin mei. Nadien worden de ideeën gebundeld en aan alle politieke partijen van Rotselaar overhandigd.

‘Maak jouw buurt mee’ is een van de vele initiatieven waarmee het gemeentebestuur haar inwoners bij het beleid wil betrekken. Zo is er het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad, de kindergemeenteraad, de  infovergaderingen bij publieke projecten, het ouderenbehoeftenonderzoek, verschillende klankbordgroepen en de vernieuwde werking van de adviesraden.

Een nieuwe website
De nieuwe website (www.rotselaar.be) is opgebouwd vanuit het standpunt van de gebruiker. Door een intensief onderzoek weten we welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en waar ze die zoeken. De nieuwe site zet sterk in op gebruiksgemak en is makkelijk mobiel raadpleegbaar via smartphone of tablet. De sociale dienstverlening zit verweven door de hele website en de onderwerpen zijn thematisch gebundeld om heel eenvoudig informatie te vinden.

Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het belangrijkste nieuws. Eerder lanceerde gemeente Rotselaar al een digitaal meldpunt en een platform om online in te schrijven voor activiteiten en culturele voorstellingen, ook die toepassingen maken deel uit van het nieuwe gemeentelijke e-platform. Nieuwe mogelijkheden zijn het uitgebreide digitaal loket, het omgevingsloket en de ondernemersgids.

Digitaal Loket
Het nieuwe digitale loket betekent een enorme efficiëntiewinst voor zowel de inwoner als voor de gemeentelijke diensten. Documenten kunnen 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven worden aangevraagd en worden onmiddellijk afgeleverd omdat er geen tussenkomst van de diensten meer nodig is.

In totaal zullen niet minder dan 33 akten, attesten en afschriften op een veilige en rechtsgeldige manier afgeleverd worden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister, een afschrift van de geboorteakte of een attest van woonst. Een grote stap vooruit die de papieren rompslomp drastisch vermindert en inwoners nog minder afhankelijk maakt van openingsuren.

Omgevingsloket
Via het nieuwe digitale omgevingsloket kan elke geïnteresseerde inwoner alle omgevingsdossiers online bekijken. Naargelang het onderwerp bevat het dossier milieukundige zaken, stedenbouwkundige werken of een combinatie van beide.

Je kunt vanaf nu dus alle lopende openbare onderzoeken online raadplegen en alle beslissingen van het schepencollege worden integraal op het omgevingsloket bekendgemaakt. Transparantie en administratieve vereenvoudiging zijn hierbij het uitgangspunt. Tot slot is het ook mogelijk om online bezwaar in te dienen bij een openbaar onderzoek.

Ondernemersgids
De nieuwe ondernemersgids maakt deel uit van de gemeentelijke website en verzamelt alle ondernemers van onze gemeente in een handige databank. Ook de vrije beroepen vind je er in terug. Zoeken kan op naam of per categorie. Bovendien krijgt elke ondernemer de mogelijkheid om zijn gegevens aan te vullen met een introductietekst, openingsuren en extra contactgegevens.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer