Rock Werchter krijgt milieuvergunning in ruil voor extra duurzame inspanningen

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De provincie Vlaams-Brabant geeft een milieuvergunning aan de organisatoren van Rock Werchter. Het gaat om een vergunning van 20 jaar. De provincie legt een aantal bijzondere vergunningsvoorwaarden op, zoals extra maatregelen ten voordele van festivalgangers die met de fiets en de bus naar het festival komen.

De provincie Vlaams-Brabant verleent een milieuvergunning van 20 jaar aan Live Nation Festivals NV en Werchter Park BV BVBA. Ze hadden deze aangevraagd voor de uitbating van de festivalweide aan de Haachtsesteenweg en de camping aan de Werchtersesteenweg in Rotselaar.

Deze lange termijn vergunning komt er nadat gedurende 2 jaren gewerkt is met een proefvergunning. “In de proefperiode moest de exploitant onder andere aantonen dat men concrete stappen zou zetten om te voldoen aan de geluidsnormen”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. “Bij de laatste editie van Rock Werchter, in 2015, zijn er geen overschrijdingen meer vastgesteld.”

De provincie legt in de vergunning de voorwaarde op dat de hinder op de campings, zoals The Hive, maximaal beperkt moet blijven door een gerichte sensibilisatie. De organisatoren moeten bij de volgende edities concrete stappen nemen om meer bezoekers met het openbaar vervoer en de fiets aan te trekken.

Het gebruik van diepe grondwaterwinningen moet tot een minimum beperkt blijven en de provincie stipt aan dat de voorwaarden binnen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) van toepassing blijven. In de toekomst vraagt de provincie ook om zoveel mogelijk af te stappen van generatoren voor het opwekken van stroom. Al deze aspecten werden opgenomen in de bijzondere vergunningsvoorwaarden.

“In het kader van het masterplan werd een stuurgroep opgericht. Deze wordt nu uitgebreid met een vertegenwoordiger van de Vlarem-cel en een vertegenwoordiger van de dienst Ruimtelijke Ordening”, besluit gedeputeerde Tie Roefs. “Een geslaagd beheer van de omgeving vraagt immers de integratie van milieu en ruimtelijke ordening.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans