Rik Daems: “ Zoals voorspeld: Leuvense belastingverhoging op komst, met dank aan Sp.a, Groen en CD&V “

Ann Peeters
8 maanden geleden
door Ann Peeters

Oppositiepartijen Open Vld Leuven en N-VA Leuven bogen zicht over het nieuwe bestuursakkoord en hebben zo hun bedenkingen.

Toen Rik Daems, fractieleider van Open Vld Leuven, tijdens de vorige gemeenteraad voorspelde, dat de plannen van het stadsbestuur zouden leiden tot een belastingverhoging, werd dit afgedaan als een fabeltje. Rik Daems: “Ondertussen is het nieuwe bestuursplan bekend. Het lijkt op een ambitieus plan met vele, maar weinig concrete dromen. Maar aan veel van die voorstellen en ideeën hangt steeds een hoog prijskaartje. We verwachten dan ook dat de uitgaven opnieuw veel zullen stijgen in de komende jaren.”

Daarom betreurt Open Vld, dat er tijdens de opmaak van de bestuursnota, geen duidelijke rem werd gezet op de uitgaven. “Het is immers een gemakkelijkheidsoplossing om extra uitgaven gewoon te compenseren door een belastingverhoging, zoals schoorvoetend geopperd wordt door Carl Devlies. Blijkbaar wensen sp.a, Groen en cd&v het lastenniveau van de vorige legislatuur niet eens aan te houden in deze legislatuur. Laat staan de lasten nog te verlagen, wat Open Vld wil, niet in het minst om wonen betaalbaar te maken.”

“Nieuwe projecten moeten er zijn, we moeten als stad vooruit gaan en we moeten ambitieus zijn”, aldus Rik Daems. “Maar dit mag niet ten koste gaan van de Leuvenaar door gemakshalve een belastingverhoging door te voeren. Er zijn dan andere oplossingen nodig. Het is bovendien erg gemakkelijk om de schuld vooraf al proberen af te schuiven op andere overheden.”

Ook oppositiepartij N-VA vindt dat de nieuwe bestuursploeg niet concreet genoeg is: “Deze ploeg met drie partijen is er 6 maanden na de verkiezingen nog steeds niet uit”, zegt Lorin Parys “Een bestuursakkoord dient om knopen door te hakken, maar dat doet ze niet. Er staat 172 keer ‘onderzoeken’ in de tekst maar we weten niet hoe ze concreet de wooncrisis zal aanpakken, of er nu een asiel komt of een 50-meter zwembad wordt gebouwd, we lezen niets over minder bussen op de Bond en weten niet hoe de Leuvenaars meer inspraak zullen krijgen. Wat we dan weer wel zeker weten is dat er een nieuwe parking in de benedenstad komt, terwijl dat voor de verkiezingen nog anders klonk.”

“En wat ons verwondert, is de verminderde rol die ons uitstekend politiekorps toebedeeld krijgt. ‘Politie is niet noodzakelijk de centrale partner in de aanpak van onveiligheid,’ lezen we. We vinden veiligheid een prioriteit en de politie krijgt daar wat ons betreft wel een centrale rol in en we maken ons dus zorgen over deze koerswijziging”, aldus Lorin Parys en N-VA Leuven.

“Positief vonden we dat deze ploeg open staat voor een trambus zoals we hadden voorgesteld en meer aandacht belooft voor onze bomen. Daarvoor kunnen ze op onze steun rekenen.”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters