Rik Daems gaat voor Leuvens burgemeesterschap

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Tijdens haar Blauwe Aperitief heeft Open Vld Leuven, in aanwezigheid van Nationaal Voorzitster Gwendolyn Rutten, Rik Daems voorgesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. En dus als kandidaat-burgemeester. Tijdens zijn toespraak stelde Daems drie liberale speerpunten voor.

Minder belastingen

Open Vld Leuven wil dat de Leuvenaar vrij over zijn eigen centen beslist. “Daarom stel ik resoluut een daling voor van de aanvullende personenbelasting van 7 naar 5,5. Elke Leuvenaar, gezinnen maar vooral ook alleenstaanden, krijgt zo een stijging van zijn netto-inkomen. Het kan perfect gefinancierd worden en is ongetwijfeld ook goed voor de lokale Leuvense economie “, zegt Rik Daems.

Zelf beslissen betekent voor Open Vld ook het invoeren van een “buurtbudget” waar iedere buurt zelf bepaalt hoe een deel van de stadsmiddelen worden besteed. “We gaan de burger mee laten beslissen over hun eigen centen in hun eigen wijk”, aldus Daems. “Dit kan gaan over de heraanleg van voetpaden, de inrichting van een ontmoetingscentrum of de creatie van een nieuw speelplein.”

Meer Veiligheid

Het politiekorps van Leuven is 400 mensen sterk en doet goed werk. Maar met meer manschappen kan de veiligheid nog beter verzekerd worden. En kan fors ingezet worden op specifieke aandachtspunten zoals huiselijk geweld tegen vrouwen.

“Daarom wil ik het politiekorps uitbreiden met 50 bijkomende politiemensen.”, zegt Rik Daems. “Hiervoor zullen de eerste 50 stadsambtenaren die op pensioen gaan vervangen worden door 50 bijkomende politiemensen die specifieke veiligheidsproblemen zullen aanpakken. Deze verschuiving van personeel van stad naar politie kan je gerust een “safety-shift” noemen ” aldus Daems.

Een slimme stad

Leuven is een kennisstad met wereldspelers zoals KU Leuven, IMEC, spin-offbedrijven en 50.000 creatieve en innovatieve studenten. Maar het stadsbestuur blijft steken in de 20ste eeuw. Een inhaalbeweging die de stad eindelijk in de 21ste eeuw brengt is dringend nodig. “Nieuwe technologieën moeten van Leuven een “slimme stad” maken,” stelt Daems. “De modernste technieken en e-toepassingen  zullen niet alleen het leven van bewoners en bezoekers een pak makkelijker maken, maar ook de sociale zorg, de groene leefomgeving, en de lokale economie worden hierdoor versterkt.”

De Leuvenaar beslist mee over het Open Vld alternatief

De speerpunten worden, samen met meerdere andere alternatieve voorstellen, vertaald in een alternatieve begroting die in april wordt voorgesteld. Rik Daems en zijn team zullen dan gedurende een vol jaar dit alternatief in de vijftig Leuvense wijken intensief bespreken met de Leuvense burger. In april 2018 moet dit uitmonden in een voldragen, volledig berekend programma dat aan de Leuvenaar wordt voorgelegd.

“Ik wil van Leuven de minst belaste, meest vooruitstrevende en veiligste centrumstad maken,” besluit Rik Daems, die er aan toevoegt dat hij zijn ambitie niet onder stoelen of banken steekt en voluit de Leuvense kaart trekt.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans