Reductie uitstoot broeikasgassen door Vlaamse land- en tuinbouw houdt aan

Stefan Van de Weyer
4 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Op 19 april vond de eerste Vlaamse klimaattop plaats, een initiatief van de Vlaamse regering. Daarmee wil Vlaanderen de vertaalslag voorbereiden van het klimaatakkoord dat in december bereikt werd in Parijs. Ook de Boerenbond neemt deel en zal constructief mee nadenken over hoe de uitstoot van broeikasgassen in land- en tuinbouw verder kan dalen. Boerenbond vraagt wel dat de inspanningen die de Vlaamse land- en tuinbouw reeds leverde in rekening worden genomen. De sector slaagde er tussen 1990 en 2014 in een daling van uitstoot van zesentwintig procent te realiseren, terwijl de totale Vlaamse uitstoot in diezelfde periode daalde met zestien procent. Ook vestigt Boerenbond de aandacht op het werkelijke aandeel van de uitstoot van broeikasgassen door land- en tuinbouw. Dat bedraagt welgeteld acht procent van de totale Vlaamse uitstoot. Gaat het specifiek om onze veehouderij, dan gaat het om vijf procent.

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) publiceerde vorige maand de meest recente cijfers die de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen weergeven. Daaruit blijkt dat de totale Vlaamse emissie in 2014 16% lager lag dan in 1990. Voor land- en tuinbouw lag die zelfs 26% lager, een daling die blijft aanhouden. De uitstoot van CO2(voornamelijk door energiegebruik) daalde in de land- en tuinbouw met 40% t.o.v. 1990, die van lachgas en methaan (voornamelijk door veehouderij) met respectievelijk 35% en 10%.

De industrie (28%) en energiesector (24%) zijn samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Vlaamse uitstoot. Daarna volgen de transportsector (19%) en de huishoudens (13%). De land- en tuinbouwsector is volgens de VMM-cijfers verantwoordelijk voor slechts 8% van de totale Vlaamse uitstoot. Indien het enkel om veehouderij gaat, dan is die sector in Vlaanderen verantwoordelijk voor 5% van de totale Vlaamse uitstoot.

“De daling van de uitstoot van broeikasgassen door de Vlaamse land- en tuinbouw houdt aan. Daarmee worden de vele inspanningen die de sector de voorbije decennia leverde, gevalideerd”, reageert Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.”Ik reken er dan ook op dat men tijdens de Vlaamse klimaattop rekening houdt met deze reductie én met het reële aandeel van landbouw in de totale Vlaamse uitstoot”, stelt De Becker, die afkomstig is uit Erps-Kwerps. “Het lijkt me niet meer dan logisch dat als Vlaanderen nieuwe maatregelen richting 2030 uitwerkt, men in de eerste plaats kijkt naar die sectoren die in het verleden nog onvoldoende reducties gerealiseerd hebben of een groter aandeel in de uitstoot vertegenwoordigen. Dit belet niet dat Boerenbond constructief wil meewerken aan een verdere daling van de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij rekenen we op een blijvende goede samenwerking met de onderzoeksinstellingen die werken rond dit item en op een stimulerend beleid dat rekening houdt met de technische en economische haalbaarheid van nieuwe maatregelen. Zo willen we een verdere verduurzaming van de sector realiseren”, alsnog de voorzitter.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer