Rechtenstudenten boos over verbod op dagdisco’s

Kirsten Bosmans
11 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

“’Het nieuwe stadsbestuur wil tijdens de komende legislatuur werk maken van inspraak en participatie’. Zo staat althans te lezen op de website van de stad Leuven. De kersverse Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani lijkt het al vergeten te zijn”. De Leuvense rechtenstudenten zijn duidelijk niet te speken over het recente verbod op dagdisco’s.

Leuven is een stad met 101.488 inwoners en minstens 45.478 studenten. Die Leuvense student is een genieter: hij tracht de overvloed aan verplichte lessen, tussentijdse deadlines, papers en seminaries te combineren met vriendschap bij een frisgetapte pint. Voor dat laatste zorgt fakbar Huis der Rechten (HdR) dan ook graag.”

“Tot voor kort organiseerde het HdR elk semester een dagdisco. Een evenement waarop de Leuvense student op klaarlichte dag al zijn/haar zorgen van zich af kon dansen terwijl bier tegen democratische prijzen werd geschonken. Een team van enthousiaste vrijwilligers zorgt er elke keer voor dat alles vlot verloopt.

Op maandag 25 maart informeerde de stad Leuven het HdR echter dat haar geplande dagdisco (of Journée Générale) niet meer zou mogen doorgaan. Een decennialange traditie nam zo een abrupt einde. Zo zouden deelnemers bij dergelijke evenementen onder meer “gelokt en aangespoord [worden] tot overmatig drankgebruik hetgeen overlast extra in de hand werkt” en zou er een “zeer hoog risico op overlast” zijn. Een beslissing die spijtig genoeg genomen werd zonder het HdR te horen en zonder kennis van de geplande maatregelen.”

Het HdR nam voor haar laatste editie reeds een hele reeks van maatregelen zodat zowel studenten als inwoners samen konden genieten van dit evenement:

-Er wordt vooraf overleg gepleegd met de politie;

-Het event wordt steevast georganiseerd op een woensdagnamiddag zodat de omliggende scholen geen last ondervinden;

-Gratis water wordt aangeboden en de prijzen van alcoholvrije of -arme bieren zijn dezelfde als die voor pils;

-Voor de volledige duur van het event houden vier vrijwilligers de straat vrij, houdt een extra professionele bewakingsagent een oogje in het zeil en zorgt een ploeg van vrijwilligers dat binnen alles vlot verloopt;

-Nadarhekken worden op het voetpad geplaatst zodat er op een ordelijke manier aangeschoven kan worden;

-De omliggende straten worden na het event gecontroleerd op glas en ander afval;

-Achteraf wordt met verschillende stakeholders het event geëvalueerd.

“De laatste jaren vonden geen noemenswaardige incidenten plaats en is de Leuvense politie steeds tevreden. Bovendien heeft HdR, op expliciete vraag van de Leuvense politiediensten, recent de naam “dagdisco” door “Journéé Générale” vervangen. Iets wat zij nog altijd ten zeerste betreurt maar alweer het bewijs dat zij wél constructief wil meewerken.”

“Na de beslissing contacteerde HdR de stad Leuven maar haar beslissing stond vast, ongeacht welke maatregelen gepland waren. Op woensdag 3 april (de dag waarop de dagdisco zou plaatsvinden) zal HdR haar deuren overdag sluiten. Hoewel die week tal van festiviteiten georganiseerd worden, wil HdR hiermee een duidelijk signaal geven: zo kan het niet meer verder. Voor HdR is het duidelijk: de kersverse Leuvense burgemeester heeft alleen maar oog voor de inwoners van zijn stad en vergeet zijn studenten.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans