Reanimatie-app kan zeker in een stad als Leuven levens redden

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

“Bij een hartstilstand is het cruciaal om zo snel mogelijk de reanimatie op te kunnen starten. Zuurstoftekort dat dan ontstaat, leidt immers al na 4 tot 6 minuten tot blijvende hersenschade. In Vlaanderen hebben we een uitstekende werking van de hulpverlening, maar bij een hartstilstand is elke minuut van groot belang.” Gemeenteraadslid Debby Appermans vraagt daarom de lancering van een app die snel kan zorgen voor bijstand en vraagt ook om na te gaan waar er bijkomende AED-toestellen nodig zijn.

Men heeft al in verschillende landen een app ontwikkeld waarop mensen zich kunnen registreren als ze kunnen reanimeren. Bij melding van een hartstilstand aan de alarmcentrale, worden vrijwilligers in de nabije omgeving via de app verwittigd, alsook waar ze het dichtstbijzijnde AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) kunnen vinden. Hierdoor kan zeer snel de reanimatie opgestart worden in afwachting van de aankomst van professionele hulpverleners. Dit maakt niet alleen de overlevingskansen groter, maar biedt ook betere kansen op levenskwaliteit na een hartstilstand.

Debby Appermans: “In Nederland werkt men reeds geruime tijd met de HarstlagNu-app en op 10 jaar heeft men gezien dat de combinatie van burgerhulpverlening (vrijwilliger) en een AED-toestel geleid heeft tot een stijging van de overlevingskans van 10% naar 25%. Dit bewijst het nut van deze app. In Hoogstraten is dit project ook al in een testfase gelanceerd en heeft het ondertussen al zeker één leven gered en al verschillende keren zijn nut bewezen.”

Veerle Bovyn: “Door de aanwezigheid van een universitair ziekenhuis en veel studenten in (para-)medische opleidingen in Leuven, is er een groot aanbod aan personen met kennis inzake EHBO. In samenwerking met het Rode Kruis, zoals in Hoogstraten, en met een aangepast cursusaanbod voor de Leuvense scholen kunnen we bovendien nog meer mensen sensibiliseren om een EHBO-training te volgen.”

Debby Appermans: “Als we al die personen met behulp van slimme en toegankelijke technologie snel kunnen linken aan mensen in nood en eventueel een AED-toestel in de buurt, kunnen we ongetwijfeld veel mensenlevens redden.”

N-VA Leuven vraagt daarom dat de stad onderzoekt hoe ze succesvol een reanimatie-app kan invoeren in de stad gekoppeld aan voldoende AED-toestellen en hoe ze meer inwoners kan sensibiliseren om een EHBO-cursus te volgen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans