Raad van State geeft Cargill weer ongelijk

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Mouterij Cargill, langs het kanaal Leuven-Mechelen in Herent, bijt weer in het zand. Op 1 maart vernietigde Raad van State de meest recente exploitatievergunning van Cargill. In principe was de moutproductie in Herent vergund tot 30 april 2035.

Al sinds 2006 wil Cargill haar oude mouterij in Herent vernieuwen en uitbreiden. Maar tot vandaag heeft de Raad van Staten die plannen altijd teruggefloten.

Deze keer stelde Raad van State vast dat het bedrijf een onvolledige milieuvergunningsaanvraag had ingediend, zodat er geen rechtsgeldige exploitatievergunning kon afgeleverd worden. Wat ontbrak in het dossier was een wettelijk vereiste hydrogeologische studie, die voor de buurt en de overheid een duidelijk beeld zou scheppen van de negatieve impact van het enorm grote grondwaterverbruik van zo’n mouterij.

Door de retroactieve werking van deze laatste annulatie exploiteert Cargill haar mouterij in Herent al sinds 4 januari 2016 zonder vergunning. In die optiek werd de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant verzocht om een bestuurlijke maatregel op te leggen om een einde te stellen aan de illegale exploitatie, en werd de milieu-inspectie gevraagd om verbaliserend op te treden zodat het Parket hiervan op de hoogte zou zijn.

Het is op dit ogenblik niet duidelijk of dit arrest het definitief einde zal betekenen voor de laatste mouterij langs het kanaal Leuven-Mechelen. De directe omwonenden hopen alvast van wel. “Als je in de vergunningsaanvraag leest dat alle graan vanuit de VS en Frankrijk via Antwerpen grotendeels met vrachtwagens wordt aangevoerd naar Herent, waarna 95 procent van de geproduceerde mout de omgekeerde weg gaat richting Canada en Rusland, dan moet men zich, rekening houdend met de enorm negatieve impact op het leefmilieu en met een wegennet dat in Vlaams-Brabant toch stilaan volledig verzadigd is, anno 2018 toch ernstig de vraag stellen of dergelijk verouderd en vervuilend bedrijf in de groene toeristische zone langs het kanaal Leuven-Mechelen nog wel op zijn plaats is”, aldus buurman Jozef Feyaerts.

 

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans