PVDA deed bevraging bij 2100 Leuvenaars

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Leuvense afdeling van PVDA ging van september tot januari de straten op om Leuvenaars te bevragen naar wat zij de belangrijkste thema’s vinden. De partij bevroeg in totaal 2.100 Leuvenaars en deed daarmee de grootste bevraging in onze stad. “De sterkte is dat we echt hebben gesteund op het werk van meer dan 100 vrijwilligers die bevragingen ophaalden. Wij werken niet met dure marketingbureaus, maar met mensen” aldus Line De Witte, lijsttrekker van de PVDA in Leuven.

“We trokken wekelijks de wijken in, trokken naar markten, organiseerden evenementen en heel veel leden en sympathisanten haalden zelf bevragingen op bij hun vrienden en kennissen.” De PVDA zal deze resultaten nu gebruiken om haar programma op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De speerpunten van dat programma worden voorgesteld in de ‘Jouw gedacht’-tournee, die doorgaat in april en mei. Ook daar krijgen Leuvenaars nog de mogelijkheid om suggesties te doen. “Democratie, dat is meer dan een bolletje kleuren om de zes jaar. Democratie is een werkwoord, iets wat je elke dag moet onderhouden,” vindt De Witte.

“De thema’s wonen en armoede zijn duidelijk de grootste kopzorg van de bevraagde Leuvenaars. Deze twee thema’s steken er met kop en schouders bovenuit als prioriteiten, gevolgd door ecologie, zorg en mobiliteit,” vertelt De Witte. “Voor ons is dat niet verrassend, we zitten echt met een wooncrisis in Leuven. De stad duwt zo heel wat mensen in armoede. Wij zijn dan ook al jaren bezig met het thema wonen en merken nu dat verschillende andere partijen dat ook naar voren beginnen te schuiven.” De bevraagde Leuvenaars willen vooral dat de leegstand wordt aangepakt en dat projectontwikkelaars verplicht worden te investeren in betaalbare en sociale woningen. Om armoede in te dijken willen ze voornamelijk dat alle uitkeringen boven de armoedegrens worden getrokken. Niet minder dan de helft van de bevraagde Leuvenaars duidde dat aan.

Opvallende resultaten in de bevraging waren de grote voorkeur voor gratis openbaar vervoer in de stad. “Ongeveer de helft van de bevraagde Leuvenaars wil gratis openbaar vervoer in de stad. Dat heeft ons wel verrast, maar het is ook niet zo gek. Gratis openbaar vervoer is sociaal, mensen met minder geld kunnen zich veel gemakkelijker verplaatsen, het is ecologisch en het is gemakkelijk. Gedaan met de parkeerproblemen in het centrum.” Een stedelijk energiebedrijf dat investeert in hernieuwbare energie kreeg ook de voorkeur van heel wat Leuvenaars. En ten slotte zijn de dure prijzen van de rusthuizen een kopzorg voor jong en oud. “Een rusthuiskamer kost in Leuven gemiddeld maar liefst 1.855 euro. Iedereen heeft wel iemand in de familie die in een rusthuis zit, en maar weinig mensen in België hebben een pensioen boven 1.800 euro.” aldus De Witte.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans