Pseudo-participatie of een echte burgerraad?

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De politieke toverwoorden ‘inspraak en participatie’ hebben nog geen wonderen verricht in Leuven. Akkoord, een wonder vergt soms veel geduld maar volgens N-VA heeft het nieuwe bestuur de toverformule nog niet begrepen. Ook burgerplatform LBP is niet mals voor het stadsbestuur. !! Tijd voor een echte burgerraad?

Hoe zou het ondertussen zijn met de driedubbel beloofde ‘inspraak en participatie’? Die politieke toverwoorden weergalmden – soms tot vervelens toe door hun vaagheid – in de campagnes van zowat alle partijen. !!! Groen, CD&V en sp.a kregen uiteindelijk de magische sleutels in handen maar welke wonderbaarlijke deuren hebben ze er tot op heden mee geopend? Volgens de critici van dienst staat het witte konijn uit ‘Alice in Wonderland’ nog steeds druk te zwaaien met de klok in de hand naar het nieuwe schepencollege… Zo omschrijft oppositiepartij N-VA de Expertendag van 25 februari bijvoorbeeld als een bijeenkomst van stadsambtenaren en vzw’s die door de stad Leuven worden gesubsidieerd. “Ontluisterend. Twee derde ambtenaren en bijgevolg weinig inspraak. Wellicht zijn er nog meer ‘connecties’… Het begint duidelijk te worden wat burgemeester Ridouani (sp.a) bedoelt met verbinding”, aldus N-VA. Een blik op de gastenlijst leert ons inderdaad dat zo’n 175 ‘uitgenodigde experts’ verbonden zijn aan de stad Leuven. Ook opvallend: slechts 8 gemeenteraadsleden maar geen enkel oppositielid. De stad Leuven vulde naar eigen goeddunken in wie expert was en wie niet. Dat is het volste recht van het nieuwe bestuur want zij waren organisator van dienst maar het toont wel aan dat ‘participatie’ niet zelden dansen op een slappe koord is…

Overigens staat N-VA – die we durven en moeten verdenken van oppositievoeren – niet alleen met haar kritiek. Ook de koepel van de Leuvense  bewonerscomités (LBP) is niet mals voor het nieuwe bestuur. “Onze koepel moet vaststellen dat Leuven nog ver van een bottom-up participatie staat”, zegt Jan Van Langendonck. “Slechts 1 persoon van LBP mocht deelnemen aan de Expertendag terwijl onze koepel bestaat uit 18 comités. Blijkbaar is het bestuur van plan om participatie van bovenuit te organiseren. Vanaf mei is er een online platform waar de ‘niet-experten’ hun mening/idee kunnen geven en op 12 mei is elke Leuvenaar welkom op het inspiratiefestival. Niks fout mee, maar het is voor LBP geen echte inspraak noch bewonersparticipatie.”

Conclusie? Nog veel werk aan de participatiewinkel. We komen van het tijdperk Tobback, waarin ‘ik ben verkozen dus ik beslis’ het adagium was, en we evolueren langzaam maar zeker naar een permanente burgerraad bij loting en burgerpanels zoals vanaf september in Ostbelgien. Leuven zweeft daar voorlopig nog ergens tussenin. Het menu is nochtans duidelijk: ofwel eet je vis ofwel eet je vlees … De combinatie van beide is zelden een succes.

Bart Mertens

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans