Provincie wil geen nieuwe helihavens

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant weigerde recent de milieuvergunningsaanvragen voor helihavens in Bekkevoort en Keerbergen. Ze vindt dat er ruimtelijk geen plaats is voor dit soort verkeersinfrastructuur in onze dichtbevolkte regio.

PAT EM bvba en Braco Cleaning NV vroegen onlangs aan de provincie Vlaams-Brabant de goedkeuring voor een milieuvergunning voor een nieuwe helihaven in respectievelijk Keerbergen en Bekkevoort. De provincie Vlaams-Brabant weigerde beide aanvragen.

Geen plaats voor private helihavens

‘We hebben deze aanvragen geweigerd’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Onze regio heeft het meest uitgebreide wegenstelsel, spoorwegen, waterwegen en goede vliegconnecties wereldwijd. In Vlaams-Brabant hebben we reeds de nationale luchthaven Zaventem, drie vliegvelden en zeven helihavens. Elke nieuwe helihaven brengt lawaai met zich mee. Ruimtelijk past dat niet in onze dichtbevolkte provincie. De beschikbare restruimte moet doordacht ingevuld worden. Nieuwe helihavens zonder wezenlijke maatschappelijke, medische of economische meerwaarde zullen in de toekomst altijd principieel geweigerd worden. We streven naar een evenwicht tussen economische duurzaamheid, leefbaarheid en natuur’.

De helihaven in Bekkevoort ligt naast een drukke steenweg en dichtbij het natuurreservaat De Paepenbroek. De helihaven van Keerbergen is gepland in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op 170 meter van een woongebied met een 130-tal woningen en dichtbij het erkende natuurreservaat De Bolloheide. De helihaven van Keerbergen is enkel bedoeld om klanten van brasserie Jeppe Fas per helikopter naar het restaurant te laten vliegen. Ook de helihaven van Bekkevoort is bedoeld voor private doeleinden.

Helihavens hypothekeren windturbines

Nieuwe helihavens maken het ook moeilijker om nieuwe windturbines te plaatsen. Vlaams-Brabant heeft nu al weinig geschikte locaties voor windturbines.  Nieuwe luchtvaartactiviteiten betekenen bijkomende beperkingen voor de plaatsing van windturbines.

‘Windturbines spelen een belangrijke rol in de omschakeling naar hernieuwbare energie. Vlaams-Brabant hinkt hierbij al achterop. Daarom moeten we slimme keuzes maken om het grootst mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit de beschikbare ruimte. We gaan het ons dus niet nog moeilijker maken dan het nu al is door private helihavens toe te laten’, besluit gedeputeerde Tie Roefs.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer