Provincie verlengt subsidiereglement fietssnelwegen

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincieraad Vlaams-Brabant keurde de verlenging van het subsidiereglement voor fietssnelwegen goed. Het reglement wordt met zes maanden verlengd en loopt nu tot 30 juni 2018. Hierdoor kunnen gemeenten verder werken aan de uitbouw van een fietssnelwegennet, in afwachting van de Vlaamse subsidies.

‘Het provinciaal subsidiereglement ‘Fietssnelwegen’ liep normaalgezien eind 2017 af. Met deze verlenging willen we als provincie een vacuüm voor de fietssnelwegen voorkomen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘We wachten immers op een meer gelijklopende regeling voor alle Vlaamse provincies vanuit Vlaanderen. Dankzij de verlenging  zijn gemeenten zeker dat ze subsidies krijgen, in afwachting van de definitieve Vlaamse regeling. De Vlaamse regering keurde in juli het wijzigingsbesluit een eerste keer principieel goed. Vlaanderen is volop bezig om het definitief goed te keuren’.

Via dit reglement kunnen gemeenten tot 100% provinciale subsidies krijgen voor fietssnelwegen.

De subsidies voor ‘fietssnelwegen’ zijn bedoeld voor gemeenten die infrastructuurwerken willen uitvoeren op het traject van 18 geplande fietssnelwegen: 15 in de rand rond Brussel, 3 in het arrondissement Leuven. Deze fietssnelwegen zullen het grondgebied van 31 Vlaams-Brabantse gemeenten doorkruisen.

De gemeenten uit onze regio die hierbij betrokken zijn zijn Aarschot, Bierbeek, Boutersem, Diest, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Steenokkerzeel,Tienen en Zemst.

Voor alle 18 fietssnelwegen geldt dat de aanlegkosten van de infrastructuur voor 100% gesubsidieerd worden, 40 % door het Vlaams Gewest en 60% door de provincie. De ontwerp- en studiekosten worden, afhankelijk van de route, voor 40% of 100% gesubsidieerd door de provincie.

Voor alle projecten gelden strenge kwaliteitseisen in verband met de keuze en het ontwerp van het traject en de uitvoering van de infrastructuur.

‘Fietssnelwegen moeten nog sterker dan gewone fietspaden inzetten op een conflictloze, aangename en vlotte fietsrit. Een comfortabele ondergrond en breedte, speciale aandacht voor veilige kruispunten en oversteken, zijn slechts enkele van de vereisten die opgelegd worden’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De provincie Vlaams-Brabant trekt 3,8 miljoen euro uit voor subsidies voor fietssnelwegprojecten in 2018. In 2019 is er 3 miljoen euro voorzien.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/fietssnelwegen

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer