Provincie verkoopt 24 garageboxen in Leuven

Bart Mertens
4 jaar geleden
door Bart Mertens

De provincie Vlaams-Brabant verkoopt 24 garageboxen in residentie Binnenhof in Leuven. De verkoop moet zo’n 848.240 euro opbrengen. “De provincie verkoopt patrimonium dat geen rechtstreeks nut heeft voor haar kerntaken”, klinkt het.

De provincie Vlaams-Brabant maakt werk van haar rol als moderne en efficiënte overheid. Eén van de uitgangspunten hierbij is dat ze zich enkel nog zal focussen op haar kerntaken. Provinciale eigendommen die geen rechtstreeks nut hebben voor het realiseren van deze kerntaken worden afgestoten. In het verleden is dat al gebeurd met diverse onroerende goederen.

Nu is het de beurt aan 24 garages in de binnenstad van Leuven. De provincie is eigenaar van 24 garageboxen op de tweede ondergrondse verdieping in Residentie Binnenhof, Maria Theresiastraat 63B/Justus Lipsiusstraat 18/20 en 30 in Leuven. De provincie verhuurt momenteel deze garageboxen maar wil ze verkopen.

“We gaan deze garageboxen in Leuven verkopen omdat ze geen direct nut hebben voor onze werking. Bovendien moeten we besparen en dan zijn extra inkomsten meer dan welkom”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Patrimoniumbeheer.

De grootte van de 24 garageboxen schommelt van 10,50 m² tot 23,50 m². Ook de minimumprijzen voor de boxen variëren. Er is één garagebox aan 25.125 euro, één voor 27.136 euro, twee aan 29.146 euro, 17 aan 35.176 euro, twee aan 45.226 euro en een laatste aan 49.246 euro. De garageboxen zullen verkocht worden aan de hoogste bieder.

De minimale totale opbrengst bedraagt dus 848.240 euro. De verkoop zal plaatsvinden tijdens twee openbare zitdagen, op 17 en 31 mei, in het Notarishuis, Bondgenotenlaan 134 in Leuven, door notaris Michaël Adriaens.

Meer info: www.notarisadriaens.be

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens