Provincie investeert in verdere uitbouw van Health House

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De provincie Vlaams-Brabant kent een investeringssubsidie van 50.000 euro toe aan vzw Health House. Health House zal hiermee zijn rol als uithangbord voor de kennisregio Vlaams-Brabant blijvend kunnen waarmaken.

Health House speerpunt van Vlaams-Brabantse innovatie

Health House is een belevingscentrum over de toekomst van gezondheid en zorg gelegen in het wetenschapspark Arenberg in Heverlee.

Meer en meer wordt de wereld van gezondheid en zorg bepaald door technologie. Health House biedt een platform waarop partners hun innovaties en technologieën kunnen tentoonstellen,  aanleren of demonstreren of zelf werken met de toekomstige trends in geneeskunde en zorg.

Health House is een bewijs dat Vlaams-Brabant zowel nationaal als internationaal aan de top staat wat betreft gezondheidszorg en de inzet van medische technologie.

Provincie investeert in een ‘mini-Health House’

Met de investeringssubsidie van de provincie Vlaams-Brabant gaat Health House een mobiele stand voor vertegenwoordiging buitenshuis aankopen.

“De mobiele stand geeft een mini-Health House weer”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “De stand ademt de sfeer uit van Health House, met witte muren en gordijnen en blauwe led-lichten. Er is ruimte voor twee ‘Virtual Reality’-toestellen en schermen waarop deze applicaties door omstaanders mee gevolgd kan worden. Er is ook plaats voor een Zora-zorgrobot. Deze stand zal zorgen voor een gepaste vertegenwoordiging van Health House op beurzen en conferenties.”

Provincie tilt Healt House naar hoger niveau

De provincie Vlaams-Brabant investeert ook in bijkomende functionaliteiten voor de bezoekers aan Health House.

“Door het gebruik van tablets zullen de bezoekers in de verschillende ruimtes van Health House vooraf gedefinieerde vragen kunnen beantwoorden in een soort van co-creatie-traject met de eindgebruikers. Health House wordt zo naast een belevingscentrum voor de medische technologie ook een ‘Living Lab’. Op deze manier tillen we het bezoek van delegaties naar een hoger niveau”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Slimme regio.

Health House kan met de subsidie van de provincie ook nog een aantal extra’s op de website installeren om zijn visibiliteit te verhogen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans