Professionelen denken na over toekomst van Leuven

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Waar gaat Leuven de komende zes jaar naartoe? Het antwoord op die vraag wordt steeds concreter. De nieuwe bestuursploeg werkt immers volop aan een nieuwe bestuursnota. Die nota beschrijft 10 doelstellingen die de stad wil realiseren tegen 2025 en de concrete acties die daarvoor nodig zijn. Bij de opmaak van die nota boort de stad graag Leuvense expertise aan. Op maandag 25 februari legt ze haar toekomstplannen voor aan 300 kennisinstellingen, organisaties en professionelen.

Op maandag 25 februari tovert de stad het Comeniusgebouw op de Tiensevest om tot een grote denktank waarop 300 professionelen en experten uit verschillende beleidsdomeinen werden uitgenodigd. Iedere deelnemer krijgt de kans om de bestuursnota mee vorm te geven aan de hand van inhoudelijke workshops. De uitkomsten van deze denkdag zullen, samen met het werk van de stadsdiensten, vorm geven aan het definitieve plan voor de toekomst van onze stad.

Nadien, vanaf mei, plant de stad ook een brede participatieronde waarbij het de ideeën van alle inwoners en bezoekers van de stad zal verzamelen via een online platform en een inspiratiefestival op zondag 12 mei op het Mgr. Ladeuzeplein.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans