Nieuw Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Ann Peeters
4 maanden geleden
door Ann Peeters

De provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw beslisten om de krachten te bundelen in één provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Deze nieuwe organisatie staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek met focus op witloof dat inzet op ‘innovatie binnen de traditie’.

Het vernieuwde en verzelfstandigde Proefcentrum Herent zet zijn werking verder onder de naam Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.
De partners van dit Praktijkpunt zijn de provincie Vlaams-Brabant, de Boerenbond en BelOrta.
Het Praktijkpunt voert verder het provinciaal landbouwbeleid uit rond het stimuleren van innovatie bij landbouwers door kwalitatief praktijkonderzoek.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters