Populariteit autodelen neemt toe in Leuven

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Bijna 2.500 Leuvense gezinnen doen aan autodelen. “Het voorbije anderhalf jaar is het aantal autodelers met 35 procent gestegen”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. “Ons autodeelplan werkt. Steeds meer Leuvenaars zien de voordelen van autodelen, een heel goeie evolutie die ik nog meer wil stimuleren.”

Het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen, met files en een hoge parkeerdruk in woonkernen, blijft toenemen. “Autodelen speelt niet alleen een belangrijke rol om de parkeerdruk op straat te verminderen en de publieke ruimte op te waarderen, het is ook een van de puzzelstukjes om Leuven op termijn klimaatneutraal te maken”, zegt Ridouani.

Een tijd geleden lanceerde de stad Leuven een autodeelplan. “Na een bevraging bij de Leuvenaars stelden we een actieplan op om het aantal autodelers tegen 2020 te verdriedubbelen”, zegt Ridouani. “Dat actieplan begint nu zijn vruchten af te werpen: op een dik jaar tijd is het aantal autodelers met 35 procent gestegen.”

Die stijging is onder meer te danken aan het toegenomen aantal standplaatsen en deelwagens van Cambio. “Mensen zetten pas de stap naar autodelen als er voldoende wagens beschikbaar zijn in hun wijk”, zegt Ridouani. “Daarom hebben we extra budget voorzien voor extra standplaatsen. Momenteel zijn er in Leuven 82 Cambiodeelwagens verdeeld over 33 standplaatsen. Het is de ambitie om in elke wijk een autodeelpunt te hebben. Zo wordt een gedeelde wagen een goedkoper alternatief voor bijvoorbeeld een tweede wagen, die je maar af en toe nodig hebt.”

Met alle initiatieven samen zijn er 148 deelwagens in Leuven. “Als je weet dat elke deelauto gemiddeld 5 tot 10 privéwagens vervangt, heeft autodelen weldegelijk een impact op de stad,” vertelt Ridouani. “Een deelwagen is veertig procent van de tijd aan het rijden, terwijl dat bij privéwagens slechts vier procent is. Dat betekent dat een privéwagen 96 procent van de tijd een parkeerplaats nodig heeft. Hoe meer deelwagens, hoe meer openbare ruimte vrij komt. Die kunnen we dan anders invullen, om de stad aangenamer te maken. Denk aan extra groen, ontmoetingsplaatsen, fietsstallingen…”

Autodelers denken bovendien bewuster na over hun verplaatsingen. “Mensen die autodelen kiezen heel bewust voor een bepaald vervoersmiddel. De auto is daarbij hun laatste optie, als het niet anders gaat. Anders verkiezen ze de fiets of het openbaar vervoer. Als je een auto voor de deur hebt staan, zal je sneller voor dat vervoersmiddel kiezen”, zegt Ridouani. “Meer autodelen zorgt voor minder auto’s op de baan en dus gezondere lucht.”

Elektrisch autodelen

Naast nieuwe standplaatsen en extra deelwagens en autodeelgroepen, wil stad Leuven meer inzetten op elektrisch autodelen. “Cambio heeft al elektrische wagens, en voor buurten starten we binnenkort, samen met LICHT Leuven en Partago, met een slim, coöperatief systeem waarmee inwoners elektrische (bak)fietsen en auto’s kunnen delen. Zo kun je altijd voor het meest geschikte vervoersmiddel kiezen”, zegt Ridouani.

Op woensdag 3 oktober organiseert de stad Leuven een eerste infoavond over dit project, tussen 16 en 21 uur in Bibliotheek Tweebronnen. Je kan er testritjes met de (bak)fietsen en wagens maken, en om 17, 18, 19 of 20 uur infosessies over hoe je kan deelnemen.

Nieuwe initiatieven

Cambio lanceerde recent nog een nieuw initiatief: de rijleswagen. “Zo kunnen mensen die geen auto hebben toch leren rijden, of hun zoon of dochter leren rijden, zonder dat ze een wagen moeten aanschaffen”, zegt Ridouani. “Het is meteen ook een manier om autodelen te leren kennen.”

Om gedeelde mobiliteit in de toekomst nog gemakkelijker te maken, is Leuven bezig met het uitwerken van zogenaamde mobipunten. “Dat zijn plaatsen waar verschillende vormen van mobiliteit gebundeld worden: autodelen, elektrisch bakfietsdelen, openbaar vervoer… Bovendien willen we dat aanvullen met extra zaken, zoals slimme lockers waar je pakketjes kan afhalen. Zo kunnen we ook de stadsdistributie op wijkniveau verbeteren.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans