Politieke partijen in Leuven maken straffe beloften voor schone lucht

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Een tijdelijke coalitie lanceerde onlangs de website www.kiesschonelucht.be. De website toont welke politieke partijen in de tien grootste Vlaamse steden zich scharen achter doortastende maatregelen voor een schone mobiliteit en betere luchtkwaliteit. De bevraging voor kiesschonelucht.be leert dat in Leuven de partijen effectief werk willen maken van schone lucht.

www.kiesschonelucht.be schuift tien doortastende beleidsmaatregelen naar voren voor een betere stedelijke luchtkwaliteit door schone mobiliteit. Ze toont welke partijen in de tien grootste Vlaamse steden beloven die maatregelen in de komende legislatuur door te voeren. De website is een initiatief van een tijdelijke coalitie van Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trage Wegen, Voetgangersbeweging, Kom Op Tegen Kanker, Clean Air Lovers & Lobbyists, Ringland, Eneco, EVBox, Tesla en Zero Emission Solutions.

Leuven

Voor Leuven valt op dat alle partijen gewonnen zijn voor minimum 9 van de 10 voorgestelde maatregelen. Enkel Liever Leuven en PvdA zijn tegen het invoeren van een ultra-lage-emissiezone. Indien de maatregelen effectief doorgevoerd zullen worden, dan zal de luchtkwaliteit in Leuven aanzienlijk verbeteren.

Ambitieuze beloften

In de meeste andere steden blijken de 10 maatregelen een zeer groot draagvlak te hebben bij de politieke partijen. “We staan versteld van de grote bereidwilligheid van de meeste politieke partijen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het besef dat het zo niet verder kan met de vervuiling door verkeer is duidelijk doorgedrongen, mede door Curieuzeneuzen. Als de politici hun beloften waarmaken kan Leuven herademen met steeds minder uitlaatgassen in de stad”, zegt Laurien Spruyt,  beleidsmedewerker mobiliteit en klimaat bij Bond Beter Leefmilieu.

Bijna alle partijen kiezen voor emissievrij transport en openbaar vervoer. Ook het weren van doorgaand autoverkeer uit de stadscentra kan op veel steun rekenen. Het invoeren van een (ultra)lage-emissiezone blijkt dan weer de meest omstreden maatregel te zijn. Als we naar de politieke partijen kijken valt het volgende op: “Vooral N-VA, Vlaams Belang, PvdA en CD&V willen geen (ultra)lage-emissiezone. Ook opmerkelijk: N-VA en Vlaams Belang keren zich in de meeste steden tegen het STOP-principe, dat voetgangers en fietsers prioriteit geeft.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans