Opnieuw succesvolle ALERT-actie dankzij mooie samenwerking

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In de nacht van zaterdag op zondag hield de Leuvense politie een grootschalige geïntegreerde en gecoördineerde controleactie op haar grondgebied, dit in samenwerking met verschillende partners. In totaal waren bijna honderd politiemensen en controleurs van de Douane en VLABEL op de baan. Net als de vorige twee edities, bleek deze ALERT-actie opnieuw erg succesvol

Samenwerking loont

De Leuvense politie zette in totaal 30 politiemedewerkers in waaronder controleploegen en motorrijders. Ze werden bijgestaan door 30 aspirant-inspecteurs van politieschool PIVO, die dankzij deze actie een unieke kans kregen om hun kennis in de praktijk om te zetten. Daarnaast kregen ze ook ondersteuning van een drughondengeleider van de Federale Politie, interceptieploegen van de Federale Wegpolitie Bertem en controleteams van VLABEL en Douane en Accijnzen Tienen. Bijkomend ondersteunde de Federale Politie de actie door inzet van de politiehelikopter.

Twee fases

In een eerste fase, tot ongeveer middernacht, werd een controledispositief opgesteld langsheen de Tervuursevest. Alle verkeer komende vanuit de richting van de Koning Boudewijnlaan en uit de richting van de Tervuursevest werd gekanaliseerd langs het viaduct en via een ANPR-camera gescand. Het viaduct en de Koning Boudewijnlaan werden hiervoor afgesloten, evenals de Ijzerenmolenstraat. Bijkomend werd een ANPR-camera opgesteld langsheen de Kapucijnenvoer waardoor ook het uitgaande verkeer kon gescand worden. Alle voertuigen werd door middel van de scanners gecontroleerd in diverse databanken en werden vervolgens selectief uit het verkeer gehaald ter hoogte van de parking OHL.

In een tweede fase werd een controledispositief ontplooid langsheen de Nieuwe Mechelsesteenweg, dit ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314. Langsheen de Nieuwe Mechelsesteenweg en de Mechelsesteenweg werden verschillende controleposten ontplooid waardoor alle verkeer komende uit de richting van het centrum van Leuven en uit de richting van de E314 de ANPR-scanners diende te passeren. Bijkomend werd ook op de autosnelweg, ter hoogte van Kessel-Lo, een ANPR-camera opgesteld die alle verkeer op de E314, komende uit de richting van Lummen, scande. De ANPR-hits werden door een gezamenlijk interceptiedispotief van de Federale Politie en motorrijders van PZ Leuven en VLABEL uit het verkeer gehaald.

Politiehelikopter in steun

Aangezien bij vorige controleacties heel wat bestuurders geprobeerd hadden om de controle te ontvluchten en gezien de omvang van de controleactie, hield de politiehelikopter vanuit de lucht een oogje in het zeil. De crew signaleerde verdachte voertuigen, coördineerde de onderschepping van vluchtende bestuurders en hield de verkeersstroom voortdurend in het oog. Ook nu weer konden verschillende voertuigen geïntercepteerd worden door bijstand van de helikopter. Een tiental bestuurders trachtte rechtsomkeer te maken, het voertuig te verlaten of wisselde tussen bestuurder en passagier om zich te ontrekken aan de politionele vaststellingen. Deze voertuigen werden geïntercepteerd door motorrijders en ploegen van de Federale Politie. De helikopter filmde deze feiten. Dit beeldmateriaal kan dan later als bewijsmateriaal aangewend worden.

Resultaten

In totaal werden maar liefst 3119 voertuigen ANPR-gescand en gecontroleerd in politionele en fiscale databanken. Dit leverde zowel voor politie als voor de controleteams van VLABEL en Douane en Accijnzen heel wat hits op. Van de gescande voertuigen werden 334 voertuigen en hun inzittenden aan een grondige controle onderworpen. De drughond werden 17 keer ingezet wat 4 keer resulteerde in het aantreffen van drugs die verstopt werd in de voertuigen. In totaal werden 228 personen en 95 voertuigen grondig gecontroleerd in de politionele databanken. 76 personen bleken gekend te zijn.

Van de gecontroleerde bestuurders testten 3 bestuurders ‘P’ositief en 4 ‘A’larm. Verschillende bestuurders werden bijkomend onderworpen aan een speekseltest, waarvan er geen enkele positief resulteerde. Verder werden 2 PV’s opgesteld wegens ‘niet-keuring’ en werden 4 PV’s opgesteld wegens ‘niet-verzekering’. Deze voertuigen werden in beslag genomen.

De bestuurder van een bromfiets reed door een rood licht en was voorzien van een gestolen kentekenplaat. De bestuurder had geen rijbewijs en was niet ingeschreven of verzekerd. De kentekenplaat werd in beslag genomen en een onderzoek werd ingesteld. 3 andere voertuigen bleken eveneens niet verzekerd te zijn. Eén voertuig was bijkomend niet ingeschreven.

Verder werden 2 PV’s opgesteld lastens bestuurders met een voorlopig rijbewijs daar zij niet mochten rijden op het vermelde tijdstip.

De politie schreef eveneens een aantal onmiddellijke inningen uit, onder andere voor gordeldracht en niet-keuring. Verder werd een bestuurder geverbaliseerd omdat er meer personen in het voertuig aanwezig waren dan wettelijk toegelaten.

Er werden maar liefst 10 PV’s inzake bezit verdovende middelen opgesteld (cannabis, MDMA, XTC-pillen ..). Verder werden 5 PV’s opgesteld voor verboden wapendracht. (pepperspray, messen, groot hakbijl,…)

Tijdens de controle werden eveneens 2 illegalen aangetroffen. Zij werden bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Resultaten Vlabel en douane

De Vlaamse Belastingdienst betrapte 37 bestuurders op het niet betalen van de verkeersbelasting. In totaal werden hierbij 37 overtredingen vastgesteld voor een totaal bedrag inzake verkeersbelastingen en boetes van 20824 euro. Hiervan werd 16782.62 euro onmiddellijk geïnd. 4 voertuigen werden in beslag genomen.

Er werd bijkomend proces-verbaal opgesteld voor het gebruik van een buitenlandse kentekenplaat door een Belgische bestuurder en voor de niet-aangifte van een handelaarsplaat.

Het mobiel team van de Douane betrapte 3 bestuurders op het niet betalen van penale boetes. Eén van hen kon uiteindelijk het bewijs van een afbetalingsplan voorleggen en kon zo zijn weg vervolgen. 2 personen dienden hun openstaande boete onmiddellijk te betalen, dit ten bedrage van 640 euro en maar liefst 77000 euro. Beide betrokkenen konden hun boete niet betalen. Eén voertuig werd in beslag genomen. De persoon die nog 77000 euro verschuldigd was staat onder curatele en maakt het voorwerp uit van verder onderzoek.

Acties in de toekomst

Gelet op de succesvolle resultaten van dit soort acties, zullen deze zeker in de toekomst nog gehouden worden.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer